Rekordowy rok Generalnej

GDDKiA zamknęła 2019 rok doskonałymi wynikami, był to drugi najlepszy rok w historii.

Publikacja: 03.01.2020 11:55

Rekordowy rok Generalnej

Foto: logistyka.rp.pl

W 2019 roku GDDKiA zrealizowała 80 zadań o łącznej długości ponad 960 km. W ubiegłym roku udostępniła do ruchu 460 km nowych dróg. Kierowcy mają do dyspozycji 4 121,3 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1 696,2 km autostrad i 2 425,1 km dróg ekspresowych.

W postępowaniach przetargowych jest 30 zadań o łącznej długości 382,4 km. Ponadto w 2019 roku GDDKiA podpisała 9 umów na łącznie 160,8 km i ogłosiła 34 postępowania przetargowe na zadania o łącznej długości 480,3 km.

W związku z podpisaniem 12 umów o dofinansowanie w 2019 roku GDDKiA stała się beneficjentem łącznie 61 projektów z dofinansowaniem unijnym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

""

Nowo oddany odcinek A1 na Śląsku. Fot Paweł Klarecki

logistyka.rp.pl

Łączna wartości całkowita tych inwestycji wynosi około 72,39 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to około 41,06 mld zł oraz wkład UE to blisko 34,88 mld zł. Uwzględniając ww. 61 umów o dofinasowanie, kontraktacja środków UE dla GDDKiA wynosi około 82 proc.

Prywatne fundusze na drogi

Na budowę wszystkich potrzebnych dróg zabraknie funduszy w budżecie państwa. W 2019 roku GDDKiA rozpoczęła przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Pierwszym projektem wytypowanym do tej formuły jest budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej w ciągu drogi ekspresowej S6 (OMT).

Czytaj więcej w: http://W Polsce jest 4 tys. km dróg szybkiego ruchu

Dyrekcja pracuje już nad projektem umowy o PPP, tabelą podziału ryzyka i założeniami struktury finansowania dla Europejskiego Urzędu Statystycznego – EUROSTAT. Prowadzi badanie rynku finansowego, a do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) trafiły dokumenty potrzebne do oceny projektu realizacji OMT. W styczniu przyszłego roku do Gdańska zawita misja EBI.

W pierwszej połowie 2020 roku, po uzyskaniu pozytywnej opinii EUROSTAT dotyczącej realizacji projektów drogowych w formule PPP, dyrekcja ogłosi postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na wyłonienie partnera prywatnego.

""

Widok na portal południowy przebicia zakopianki (S7) pod górą Luboń Mały. Fot. GDDKiA

logistyka.rp.pl

Dialog prowadzony będzie z minimum trzema podmiotami, w stosunku do których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu. Te podmioty będą musiały wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz uzyskać najwyższą liczbę punktów w kryterium selekcji.

Domykane ciągi komunikacyjne

Oddane w tym roku blisko 60 km autostrady A1 w woj. śląskim pozwoliło uzyskać autostradowe połączenie Częstochowy z Katowicami i granicą z Czechami. Od 23 grudnia kierowcy korzystają z nowego odcinka A1, w tym również 4-kilometrowego fragmentu od węzła Częstochowa Blachownia do węzła Częstochowa Południe.

Czytaj więcej w: http://Pralki na parkingach

A2 między Łodzią a Warszawą będzie miała trzy pasy ruchu. W marcu Generalna Dyrekcja podpisała umowy na opracowanie elementów koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej dla poszerzenia o dodatkowe pasy ruchu autostrady A2 na odcinku węzeł Łódź Północ – węzeł Konotopa. GDDKiA szacuje, że już w 2021 roku będą mogły rozpocząć się prace budowlane.

W maju Generalna Dyrekcja podpisała umowę na opracowanie studium korytarzowego wraz z analizą techniczno-ekonomiczno-logistyczną rozbudowy lub budowy autostrady A4 pomiędzy Wrocławiem i Krzyżową, a jej zadaniem jest analiza możliwych wariantów przebiegu. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, przepustowości i funkcjonalności dolnośląskiego odcinka autostrady A4.

""

Autostrada A1 w pobliżu Częstochowy. Fot. Paweł Klarec

logistyka.rp.pl

Połączenie ekspresowe między Lublinem a Warszawą w ciągu S17 wydłużyło się w tym roku o ponad 70 km. Kierowcy jadący z Warszawy na południowy wschód przez Lublin, mają do dyspozycji 155 km komfortowej i bezpiecznej drogi szybkiego ruchu.

Kierowcy otrzymali także ekspresowe połączenie w ciągu trasy S5 (około 160 km) między Poznaniem a Wrocławiem. Droga ekspresowa S5 za trzy lata skomunikuje trzy miasta wojewódzkie – Bydgoszcz, Poznań i Wrocław. W dalszej  perspektywie S5 pobiegnie do Ostródy i drogi ekspresowej S7 wydłużając się do ok. 400 km i łącząc cztery województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie. W swoim docelowym układzie droga ekspresowa S5, poprzez swój zasięg i powiązanie z bazowymi elementami sieci drogowej kraju (autostrady A1, A2, A8) stanie się jednym z kluczowych ciągów komunikacyjnych na poziomie europejskim.

Czytaj więcej w: http://Nowe stacje LNG w Polsce

Na północy, w woj. zachodniopomorskim, kierowcy mogą już korzystać z całego ciągu drogi S6 pomiędzy Goleniowem a Koszalinem o długości około 130 km.

MOP z prądem

Na koniec 2019 roku Generalna Dyrekcja podpisała 98 umów na dzierżawy Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II i III. W oparciu o zawarte umowy działają już 73 Miejsca Obsługi Podróżnych oferujące szeroki asortyment usług dla podróżnych. Kolejne 25 MOP-ów jest na etapie przygotowania i realizacji. Prowadzone są przetargi na kolejne 15 obiektów MOP.

Dzierżawa nieruchomości MOP generuje dochody, które systematycznie zasilają budżet Krajowego Funduszu Drogowego. Tylko w 2019 roku wpływy z MOP wyniosły 158 mln zł.

Dodatkowo w 2019 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła pilotażowy projekt dzierżawy terenu na MOP-ach kategorii I pod budowę i obsługę stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Podpisała już 10-letnie umowy dotyczące 10 MOP I na autostradzie A4 Wrocław – Katowice oraz drodze ekspresowej S8 Wrocław – Łódź. Kolejne 27 MOP-ów I na autostradach A1, A2 i A4 są przedmiotem postepowania przetargowego. Trwa weryfikacja ofert złożonych w przetargu.

W 2019 roku Generalna Dyrekcja udostępniła kierowcom 460 km:

 • A1 Częstochowa Północ – Częstochowa Blachownia
 • A1 Częstochowa Blachownia – Częstochowa Południe
 • A1 Częstochowa Południe – Woźniki
 • A1 Woźniki – Pyrzowice
 • DK25 obwodnica Inowrocławia (łącznik)
 • DK3/5 obwodnica Bolkowa
 • DK46 obwodnica Myśliny
 • DK50/79 obwodnica Góry Kalwarii
 • DK44 obwodnica Skawiny
 • S11 obwodnica Szczecinka
 • S17 obwodnica Kołbieli – obwodnica Garwolina
 • S17 koniec obwodnicy Garwolina – koniec obwodnicy Gończyc
 • S17 koniec obwodnicy Gończyc – gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego
 • S17 gr. woj. lubelskiego i mazowieckiego – węzeł Skrudki
 • S17 Skrudki – Kurów Zachód
 • S5 Poznań Zachód – Mosina
 • S5 Mosina – Kościan Południe
 • S5 Kościan Południe – Lipno
 • S5 Żnin Północ – Mieleszyn
 • S5 Bydgoszcz Północ – Bydgoszcz Opławiec
 • S51 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe
 • S6 Goleniów Północ – Nowogard Zachód
 • S6 Nowogard – Płoty
 • S6 Płoty – Kiełpino
 • S6 Kiełpino – Kołobrzeg Zachód
 • S6 Kołobrzeg Zachód – Ustronie Morskie wraz z budową obwodnicy Kołobrzegu w ciągu drogi krajowej nr 11
 • S6 Ustronie Morskie – początek obwodnicy Koszalina i Sianowa
 • S6 obwodnica Koszalina i Sianowa wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód
 • S61 obwodnica Suwałk
 • S7 gr. woj. mazowieckiego i świętokrzyskiego – Skarżysko-Kamienna
 • S7 Skomielna Biała – Rabka Zdrój i DK47 Rabka Zdrój – Chabówka
 • S7 Lubień – Naprawa (lewa jezdnia)
 • S8 Radziejowice – Przeszkoda
 • S8 Przeszkoda – Paszków

W 2019 roku GDDKiA zrealizowała 80 zadań o łącznej długości ponad 960 km. W ubiegłym roku udostępniła do ruchu 460 km nowych dróg. Kierowcy mają do dyspozycji 4 121,3 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1 696,2 km autostrad i 2 425,1 km dróg ekspresowych.

W postępowaniach przetargowych jest 30 zadań o łącznej długości 382,4 km. Ponadto w 2019 roku GDDKiA podpisała 9 umów na łącznie 160,8 km i ogłosiła 34 postępowania przetargowe na zadania o łącznej długości 480,3 km.

Pozostało 93% artykułu
Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach
Przewozy
Złe prognozy dla transportu