Dno w unijnej kasie na drogi

Na drogi zostało niecałe 3 mld zł funduszy w tej perspektywie unijnej.

Publikacja: 15.01.2020 17:51

Dno w unijnej kasie na drogi

Foto: logistyka.rp.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydaje pieniądze z unijnych dopłat na bieżąco.  Szacuje, że do końca br. poziom wykorzystania dopłat UE wyniesie około 93 proc.

Oznacza to, że zostanie jeszcze 3 mld zł wolnych środków.

Do stycznia br. GDDKiA zawarła umowy o dofinansowanie na łączną wartość całkowitą inwestycji 72,39 mld zł. W tym koszty kwalifikowalne to 41,06 mld zł, natomiast wkład unijny to blisko 34,88 mld zł. GDDKiA wykorzystała 82 proc. przyznanych środków. Dla kolejnych czterech projektów przygotowała wnioski o dofinansowanie, a do końca 2020 roku planuje złożyć do oceny wnioski o dofinansowanie dla kolejnych dziewięciu projektów unijnych.

Generalna Dyrekcja podpisała 61 umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i trwa wdrażanie oraz rozliczanie tych projektów.

Tymczasem Generalna Dyrekcja podaje, że zgodnie z obowiązującym tzw. wykazem projektów zidentyfikowanych przewidywane jest przyznanie dofinansowania dla 91 projektów unijnych przygotowywanych i wdrażanych przez GDDKiA, w kwocie ponad 42 mld zł. Co ważne, pełen potencjał finansowy tych 91 projektów wynosi około 45,1 mld zł. GDDKiA posiada zdecydowanie większy potencjał finansowy projektów niż przyznana w ramach POIiŚ 2014-2020 kwota dofinansowania. Oznacza to, że pozostałe projekty będą dofinansowane  z funduszy kolejnej perspektywy.

Od początku wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020 GDDKiA złożyła 606 wniosków o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wysokości około 32,2 mld zł. Kwota wydatków certyfikowanych (wkład UE) w ramach ww. wniosków o płatność wynosi około 27,3 mld zł. Taka kwota wpłynęła do końca ubiegłego roku na konto KFD.

Generalna Dyrekcja rozliczyła już finansowo ponad 64 proc. przyznanych środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Realizacja oraz rozliczanie finansowe projektów UE w obecnej perspektywie zakończy się 31 grudnia 2023 roku.

W ramach projektów UE objętych dofinansowaniem (dla których podpisane zostały ww. umowy o dofinansowanie) przewidziane jest wykonanie (czyli projekty zrealizowane oraz w realizacji) łącznie ok. 1 810,4 km dróg krajowych (w tym około 72,5 km autostrad, 1 574,9 km dróg ekspresowych oraz ok. 163,1 km obwodnic).

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydaje pieniądze z unijnych dopłat na bieżąco.  Szacuje, że do końca br. poziom wykorzystania dopłat UE wyniesie około 93 proc.

Oznacza to, że zostanie jeszcze 3 mld zł wolnych środków.

Pozostało 88% artykułu
Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?