Bezpieczniej na mostach i wiaduktach

W ostatnim roku zdarzyło się kilka wypadków w których zginęli kierowcy próbujący ratować poszkodowanych w wypadkach na drugiej nitce mostu lub wiaduktu.

Publikacja: 13.02.2020 12:52

Bezpieczniej na mostach i wiaduktach

Foto: logistyka.rp.pl

Dlatego GDDKiA podjęła decyzję i działania mające zabezpieczyć przestrzeń między obiektami mostowymi, po których przebiegają nitki jednej trasy. Do dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy nowych dróg, tj. do Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zostały wprowadzone zapisy mówiące o wymogu realizacji takowych zabezpieczeń przed oddaniem trasy do użytkowania.

Z kolei w ramach bieżącego utrzymania, na już istniejących trasach, zabezpieczenia przed spadkiem między obiektami zostaną zaprojektowane i zrealizowane na całej sieci dróg zarządzanych przez GDDKiA, co będzie wdrażane sukcesywnie począwszy od obecnego roku.

Czytaj więcej w: Bezpieczny autokar – wakacje 2019

Do tej pory GDDKiA montowała na mostach i wiaduktach bariery co wysokości najmniej 110 cm. Ich zadaniem jest zabezpieczenie przed wypadnięciem pojazdu z trasy. Obiekty inżynierskie przewidziane do ruchu pieszych czy rowerzystów, nawet jeśli wyniesione są ponad poziom gruntu tylko o 50 cm (np. na skarpie, nasypie lub kładce), powinny być wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed upadkiem osób z wysokości. Tym zabezpieczeniem są bariery uzupełnione poręczą oraz dodatkowymi elementami poziomymi, przy czym wysokość balustrady powinna wynosić nie mniej niż 110 cm.

Właśnie brak odpowiednich zabezpieczeń spowodował obniżenie oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego na mostach do 3,66 w 2016 roku z 4,13 w roku 2011.

Na drogach GDDKiA jest 1400 podwójnych obiektów (mostów, wiaduktów i estakad) o łącznej długości 90 km.

Dlatego GDDKiA podjęła decyzję i działania mające zabezpieczyć przestrzeń między obiektami mostowymi, po których przebiegają nitki jednej trasy. Do dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy nowych dróg, tj. do Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zostały wprowadzone zapisy mówiące o wymogu realizacji takowych zabezpieczeń przed oddaniem trasy do użytkowania.

Z kolei w ramach bieżącego utrzymania, na już istniejących trasach, zabezpieczenia przed spadkiem między obiektami zostaną zaprojektowane i zrealizowane na całej sieci dróg zarządzanych przez GDDKiA, co będzie wdrażane sukcesywnie począwszy od obecnego roku.

Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach