Nie zamykać pochopnie granic

Komisja Europejska chce koordynować w Europie walkę z wirusem i ujednolicić zasady zamykania granic.

Publikacja: 16.03.2020 17:11

Nie zamykać pochopnie granic

Foto: logistyka.rp.pl

Przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE Juana Fernando Lópeza Aguilara (S&D, ES) 16 marca na forum PE wyraził zaniepokojenie przywróceniem kontroli graniczne na wewnętrznych granicach strefy Schengen przez kilka państw członkowskich Unii Europejskiej.

Niektóre państwa wręcz zamknęły granice dla pewnych kategorii podróżnych. Kolejne kraje rozważają wprowadzenie takich środków. – Wzywam państwa członkowskie aby wprowadzały te środki z pełnym poszanowaniem zasady proporcjonalności i – przede wszystkim – solidarności pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zasady niedyskryminacji oraz regułami działania strefy Schengen. Kluczowe jest zapewnienie niedyskryminowania obywateli Unii. Tylko poprzez skoordynowane działania, a nie przez akcje podejmowane indywidualnie przez państwa członkowskie, możemy sprostać obecnemu wyzwaniu – zapewnił Aguilara.

Czytaj więcej w: http://Blokady granic dla ciężarówek

Wsparł go przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli. Musimy zapewnić odpowiedni poziom produkcji i dostaw sprzętu medycznego, aby był on dostępny wszędzie tam, gdzie jest on potrzebny w UE. Ten wirus nie respektuje żadnych granic, próby samotnej walki z nim się nie powiodą – zapewnia Sassoli.

Czytaj więcej w: Czesi kontrolują autobusy na granicach

– Ponowne wprowadzenie kontroli na granicach wewnętrznych, jeśli nie opiera się na zaleceniach lub danych od organów służby zdrowia, powoduje więcej szkód niż pożytku. Nakłada ono na UE jako całość znaczne koszty gospodarcze i zapobiega napływowi towarów tam, gdzie są one potrzebne. Musimy zapewnić właściwe funkcjonowanie strefy Schengen – podkreślił Sassoli.

Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach