Komisja Europejska zatwierdziła 17 września wydanie ponad 52,5 mln euro z Funduszu Spójności w poszerzenie i pogłębienie do 12,5 m kanału Dębickiego w szczecińskim porcie. Inwestycja umożliwi portowi przyjęcie większych statków i obsługi większej ilości ładunków, tak aby stał się on bardziej konkurencyjnym i wiodącym miejscem przeznaczenia towarów w południowym basenie Morza Bałtyckiego, zgodnie z celami UE w zakresie transportu morskiego. – Projekt przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu poprzez zwiększenie ilości obsługiwanych w porcie ładunków. Dzięki temu projektowi transport stanie się bardziej wydajny, a koszty operacyjne dla przedsiębiorstw żeglugowych, a także czas spędzony przez ładunek na morzu oraz odległości potrzebne do jego transportu zostaną ograniczone – wyjaśnia komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira.

Czytaj więcej w: Powstanie suchy port w Emilianowie

Port w Szczecinie jest jednym z czterech głównych polskich portów o znaczeniu krajowym. Jest on częścią transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) oraz korytarza Bałtyk-Adriatyk. Zmodernizowana infrastruktura zostanie oddana do użytku w 2023 r.

Czytaj więcej w: Od 1 lipca Berlin wzmacnia porty podatkami

Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście prowadzi 6 dużych projektów inwestycyjnych w portach w Szczecinie i Świnoujściu: przystosowanie infrastruktury Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego, poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego oraz Basenu Kaszubskiego, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w obu portach, budowa stanowiska statkowego do eksportu LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu oraz budowa nabrzeży głębokowodnych w portach w Świnoujściu i Szczecinie. Ich łączna wartość sięga miliarda zł.