Opóźnienia żeglugowe spowodowane blokadą Kanału Sueskiego wywindowały szanghajski wskaźnik cen przewozów kontenerowych powyżej 2800 punktów. Shanghai Contenerized Freight Index przebił 16 kwietnia 2833 punkty.

Czytaj więcej w: Tak daleko na południe jeszcze PKP Cargo nie sięgało

Wysokie morskie frachty sprzyjają branży kolejowej na Nowym Jedwabnym Szlaku. – Dziś stawki nie schodzą poniżej 10 tys. dol., choć we wrześniu i październiku ubiegłego roku można było przetransportować jeden kontener za 4 tys. dol. – porównuje kierownik działu kolejowego dla regionów UE i Chin w AsstrA Associated Traffic Vladislav Martin. – Od początku tego roku wzrost transportu kolejowego (w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 roku) przekroczył już 33 proc. i jest kontynuowany – podkreśla Martin.

Czytaj więcej w: Mocny początek roku terminali w Gdyni

Zakorkowane porty Morza Północnego zachęciły do wypróbowania morskiego połaczenia Wielkiej Brytanii z Rosją. Nawet przewozy z Chin do Wielkiej Brytanii ruszyły przez NJS. W Kaliningradzie z pociągów trafiają na kontenerowce Unifeedera, którego statki korzystają z terminalu w Immingham.