Generalna zbuduje drogę S5, łączącą Ostródę z Grudziądzem

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zatwierdził dwa Programy Inwestycji dla prac przygotowawczych do budowy nowego odcinka drogi ekspresowej S5, który połączy S7 z autostradą A1.

Publikacja: 06.05.2021 17:47

Generalna zbuduje drogę S5, łączącą Ostródę z Grudziądzem

Foto: Fot GDDKiA, S5 w budowie

Chodzi o dwa projekty: Wirwajdy – granica woj. warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, oraz od granicy tych województw do autostrady A1 w okolicy Grudziądza. W ten sposób GDDKiA będzie mogła w połowie tego roku ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) z materiałami do decyzji środowiskowych dla całej ok. 90-kilometrowej trasy. W 2020 r. zakończyliśmy pierwszy etap, czyli Studium korytarzowe. Teraz uzyskaliśmy finansowanie dalszych prac przygotowawczych. Dzięki temu przejdziemy do opracowania możliwych wariantów przebiegu trasy w dwóch korytarzach. Propozycje projektantów przedstawimy lokalnym społecznościom i po wysłuchaniu ich głosów wskażemy wariant optymalny – tłumaczy p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.

Czytaj więcej w: CPK już przyciąga magazyny

Z czterech proponowanych korytarzy, po przedstawieniu ich m.in. przedstawicielom samorządu terytorialnego, do dalszych prac GDDKiA wskazała dwa o szerokości kilku kilometrów. Na terenie woj. warmińsko-mazurskiego początkiem przyszłej trasy będzie budowany odcinek S5 Ornowo – Wirwajdy.

""

logistyka.rp.pl

Jeden z korytarzy biegnie w pobliżu Iławy, drugi w okolicy Lubawy. W woj. kujawsko-pomorskim na większości przebiegu korytarze pokrywają się, a planowana S5 może połączyć się z A1 na istniejącym węźle Grudziądz lub na południe od tego miasta. Projektanci pracując nad dokumentacją STEŚ, zaproponują kilka możliwych wariantów przebiegu przyszłej S5.

GGDKiA przypomina, że potwierdzenie lokalizacji docelowego rozwiązania nastąpi poprzez wydanie decyzji środowiskowych, co zostanie poprzedzone spotkaniami informacyjnymi, zebraniem informacji od obywateli i przedstawicieli samorządów oraz przeprowadzeniem oficjalnych konsultacji społecznych przez właściwych regionalnych dyrektorów ochrony środowiska.

Czytaj więcej w: Drążenie tunelu w Świnoujściu pełnym pędem

Szacowany czas przewidziany na prace przygotowawcze, wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych, to lata 2021 – 2028. Orientacyjny koszt tych prac wyniesie 33 mln zł, natomiast koszt budowy drogi ekspresowej S5 pomiędzy Ostródą i Grudziądzem szacowany jest na ponad 5 mld zł.

Generalna przewiduje, że zakończenie budowy nastąpi w roku 2032. W ramach inwestycji planowana jest budowa dwujezdniowej drogi głównej, dodatkowych jezdni, węzłów drogowych oraz obiektów inżynierskich. Prognozowane średniodobowe natężenie ruchu na planowanej drodze ekspresowej S5 w roku 2048 wyniesie blisko 23 tys. pojazdów.

Czytaj więcej w: GDDKiA buduje też… trasy rowerowe

:Toczą się prace na budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy o długości 5 km. Kontrakt o wartości 204 mln zł realizuje firma Budimex. Będzie to droga o przekroju dwujezdniowym. Powstanie na niej węzeł Ostróda Zachód, cztery wiadukty oraz dwa przejścia dla dużych zwierząt. Zaawansowanie rzeczowe inwestycji przekroczyło już 30 proc., a oddanie do ruchu przewidziane jest w maju 2023 roku.

Chodzi o dwa projekty: Wirwajdy – granica woj. warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, oraz od granicy tych województw do autostrady A1 w okolicy Grudziądza. W ten sposób GDDKiA będzie mogła w połowie tego roku ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) z materiałami do decyzji środowiskowych dla całej ok. 90-kilometrowej trasy. W 2020 r. zakończyliśmy pierwszy etap, czyli Studium korytarzowe. Teraz uzyskaliśmy finansowanie dalszych prac przygotowawczych. Dzięki temu przejdziemy do opracowania możliwych wariantów przebiegu trasy w dwóch korytarzach. Propozycje projektantów przedstawimy lokalnym społecznościom i po wysłuchaniu ich głosów wskażemy wariant optymalny – tłumaczy p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.

Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty – Samochody elektryczne nie są ekologiczne
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach