Od 2 lutego 2022 roku obowiązują przepisy unijnej dyrektywy 2020/1057 dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego jako część Pakietu Mobilności.Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek delegowania kierowców spoczywa na przewoźnikach wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe typu kabotaż i cross-trade. Aby zapobiec mogącym się pojawić problemom interpretacyjnym, służby Komisji Europejskiej przygotowały i opublikowały w j. angielskim wytyczne w postaci pytań i odpowiedzi dotyczących stosowania nowych regulacji. 

Komisja Europejska zapowiada opublikowanie tłumaczenia na pozostałe wersje językowe, a Ministerstwo Infrastruktury udostępniło robocze tłumaczenie tego dokumentu. Całość dokumentu poniżej. 

MI delegowani