Bruksela będzie cyfrowo sterować kolejowym ruchem

Komisja Europejska opublikuje 11 lipca pakiet transportowych aktów prawnych w ramach tzw. Pakietu zielonego transportu. Obejmie on m.in. przeprojektowanie rozkładów jazdy i cyfrowe zarządzanie przepustowością.

Publikacja: 12.06.2023 10:41

Bruksela będzie cyfrowo sterować kolejowym ruchem

Foto: PKP Cargo

KE przewiduje opublikowanie wniosku legislacyjnego w sprawie przepustowości kolei, alokacji i zarządzania w ramach Pakietu zielonego transportu. Wniosek ma na celu zwiększenie przepustowości kolei oraz poprawić międzynarodową koordynację przepustowości i zarządzania ruchem w przypadku zakłóceń. – PKP, podobnie jak cały sektor kolejowy, oczekuje na przyszłe regulacje transportowe, które mają być przyjęte i zaprezentowane przez Komisję Europejską w ramach tzw. Pakietu zielonego transportu. Transport kolejowy potrzebuje zachęt oraz odpowiedniego wsparcia, np. w zakresie rozwoju transportu intermodalnego – uważa dyrektor Przedstawicielstwa PKP w Brukseli Tomasz Lachowicz.

Dodaje, że pakiet określi główne zasady alokacji zdolności przepustowej i zarządzania ruchem kolejowym. Rozporządzenie obejmowałoby podstawowe prawa wszystkich zainteresowanych, zarys procesu w fazach, aspekty zarządzania i określiłoby obszary, które zostaną poddane bardziej szczegółowym wymaganiom za pomocą akty delegowanych i implementowanych.

Czytaj więcej

Za miesiąc decyzja o długich ciężarówkach

Rozkłady jazdy po nowemu 

Oczekiwana jest między innymi propozycja zapewnienia niezbędnej podstawy prawnej dla projektu TTR (TimeTable Redesign) opracowanego przez sektor kolejowy. Inne tematy, które będą mogły być poruszone w przyszłej propozycji Komisji, to kwestie takie jak warunki handlowe i zarządzanie przepustowością (w tym kwestie zarządzania tymczasowymi ograniczeniami przepustowości (TCR Temporary Capacity Restrictions).

Komisja podkreśla, że ta nadchodząca inicjatywa stworzy warunki niezbędne do poprawy przepustowości infrastruktury kolejowej i zarządzania ruchem, obejmujące wszystkie rodzaje ruchu kolejowego. Ten nadchodzący wniosek legislacyjny będzie ściśle związany z projektem rozkładów jazdy TTR oraz rozporządzeniem 913/2010 w sprawie kolejowych korytarzy towarowych, które określa zestaw tras przebiegających przez państwa członkowskie ułatwiające międzynarodowy transport kolejowy. Planuje się, że przyszła propozycja dotyczyć będzie międzynarodowych kolejowych przewozów towarowych i pasażerskich. 

KE zaproponowała powołanie platformy konsultacyjnej w ramach Forum Jednolitego Europejskiego Obszaru Kolejowego (SERAF) z dedykowaną grupą roboczą do spraw przepustowości. Do tej grupy powinni należeć eksperci, których KE będzie mogła wykorzystać do przygotowania aktów delegowanych/implementowanych. Rozporządzenie korytarzowe zostanie uchylone, a rozporządzenie TEN-T dostosowane. 

Czytaj więcej

Już za dwa lata obowiązkowa elektroniczna wymiana danych

Wszystkie przepisy dotyczące przepustowości z dyrektywy w sprawie Jednolitego Europejskiego Obszaru Kolejowego (SERA) zostaną zmienione i przeniesione do nowego rozporządzenia. Oczekuje się, że niniejszy wniosek zapewni między innymi niezbędną podstawę prawną dla TTR. 

We wniosku zostaną również uwzględnione tzw. warunki handlowe i zarządzanie tymczasowymi ograniczeniami przepustowości (TCR). Lachowicz podkreśla, że należałoby zaproponować jednostkę centralną odpowiedzialną za koordynację alokacji przepustowości, z zarządzaniem dwupoziomowym: wzmocniony organ centralny z nowym mandatem zajmujący się kwestiami ogólnymi, który mógłby być organem podobnym do PRIME, oraz organ operacyjny, którym mógłby być RNE. Taka jednostka centralna lub europejska sieć zarządców infrastruktury powinna obejmować operatorów/wnioskodawców i terminale. 

Nowe obowiązki dla krajowych regulatorów

Europejskie organy regulacyjne mogą również otrzymać nowe obowiązki. Natomiast europejscy zarządcy infrastruktury mogliby również zajmować się koordynacją zarządzania ruchem w przypadku uciążliwych zdarzeń i wypadków. Lachowicz zaznacza, że obowiązki zarządzania ruchem powinny pozostać na krajowym poziomie, tak jak ma to miejsce obecnie.

Czytaj więcej

Popyt na magazyny zmalał o jedną czwartą

Celem zmian jest zwiększenie udziału ruchu kolejowego w przewozach międzynarodowych transportu towarowego i pasażerskiego. Siemens Mobility szacuje, że cyfrowe zarządzanie ruchem pociągów pozwoli zwiększyć przepustowość tras o jedną trzecią. Zarazem zapotrzebowanie na transport w latach 2010 – 2040 ma wzrosnąć o 49 proc., jak wylicza KE, zatem kolej i tak straci udziały w pracy przewozowej. 

Eurostat podał, że w 2021 roku transport drogowy w UE wykonał pracę 1,9 bln tkm, natomiast koleje wykonały pracę 399 mld tkm. W 2021 r. udział transportu drogowego w przewozach towarowych ogółem w UE wzrósł o 1,7 punktu procentowego (pp) w porównaniu z 2011 r. Udziały morskiego transportu towarowego (-1 pp) i kolejowego transportu towarowego (-0,6 pp). 

KE przewiduje opublikowanie wniosku legislacyjnego w sprawie przepustowości kolei, alokacji i zarządzania w ramach Pakietu zielonego transportu. Wniosek ma na celu zwiększenie przepustowości kolei oraz poprawić międzynarodową koordynację przepustowości i zarządzania ruchem w przypadku zakłóceń. – PKP, podobnie jak cały sektor kolejowy, oczekuje na przyszłe regulacje transportowe, które mają być przyjęte i zaprezentowane przez Komisję Europejską w ramach tzw. Pakietu zielonego transportu. Transport kolejowy potrzebuje zachęt oraz odpowiedniego wsparcia, np. w zakresie rozwoju transportu intermodalnego – uważa dyrektor Przedstawicielstwa PKP w Brukseli Tomasz Lachowicz.

Pozostało 87% artykułu
Regulacje Ue
Będzie ruch w białoruskich firmach w Polsce
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Regulacje Ue
W Brukseli walczą koleje prywatne z państwowymi o dostęp do torów
Regulacje Ue
Umowa transportowa z Ukrainą przedłużona. Co się zmieni?
Regulacje Ue
Ponadnormatywni domagają się harmonizacji
Regulacje Ue
Elektryczne ciężarówki obowiązkowe