Spór kolejarzy ze spedytorami o długie zestawy

Kolejarze chcą, aby polski rząd przyłączył się podczas trilogu do państw, które będą przeciwne dopuszczeniu długich zestawów w ruchu międzynarodowym.

Publikacja: 18.03.2024 20:48

Spór kolejarzy ze spedytorami o długie zestawy

Foto: Mat. Prasowe

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Forum Kolejowego „Railway Business Forum”, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych oraz Fundacja „ProKolej” proszą o Ministerstwo Infrastruktury pilne konsultacje w powyższej sprawie. 

Organizacje przekonują, że zaproponowane przez Parlament Europejski regulacje dopuszczające długie zestawy o dmc 60 ton są „szkodliwe dla transportu kolejowego oraz intermodalnego i stoją w jawnej sprzeczności z celami i działaniami na rzecz zrównoważenia transportu zapisanymi w oficjalnych dokumentach unijnych i krajowych”. 

Czytaj więcej

Czy samorządy stać na kolej?

Przedstawiciele branży kolejowej uważają, że podniesienie konkurencyjności doprowadzi do przejęcia dodatkowych ładunków na rynku, który już dziś jest niezrównoważony i nie zapewnia uczciwej konkurencji międzygałęziowej. 

Obawiają się nieuniknionych strat sektora kolejowego i przewozów intermodalnych w przewozach ładunków, szacowane na poziomie nawet 20 proc. Branża kolejowa spodziewa się również utrudnień w prowadzeniu operacji intermodalnych i kombinowanych wynikających m.in. z niekompatybilności jednostek i wagonów oraz infrastruktury terminalowej i wyposażenia terminali. Wskazuje na zwiększone koszty utrzymania infrastruktury drogowej oraz koszty zewnętrzne transportu. 

Stowarzyszenia przewoźników kolejowych postulują pozostawienie jako zasady limitu dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu przekraczającego granicę między państwami członkowskimi UE na poziomie 40 ton. „Tylko pojazdy zeroemisyjne powinny mieć zwiększony limit całkowitego ciężaru i wyłącznie w zakresie wynikającym z ciężaru baterii przy założeniu zasięgu wynoszącego 1000 km. Ponadto niezależnie od wprowadzenia EMS, należy zachować standardowe wymiary dla wszystkich typów jednostek ładunkowych, aby zapewnić kompatybilność z innymi rodzajami transportu, w szczególności wagonami kolejowymi, w tym do przewozu naczep” zaznaczają stowarzyszenia. 

Czytaj więcej

Spedytorzy: administracyjne ograniczenia szkodzą gospodarce

Kolejowy sektor postuluje „daleko idące regulacje unijne w zakresie rygorystycznych wymogów dla infrastruktury drogowej, po której dopuszczone byłoby poruszanie się pojazdów EMS, zmiany w systemie poboru opłat za dostęp do infrastruktury drogowej w odniesieniu do pojazdów EMS, bezwzględnych wymogów w odniesieniu do kompatybilności z innymi środkami transportu (w szczególności z taborem kolejowym) przy dopuszczaniu typów pojazdów EMS do użytkowania, zwiększonych wymogów i skuteczności kontroli w zakresie wagi pojazdów drogowych”. 

Spedytorzy wskazują, że niewiele fabryk i magazynów ma bocznice kolejowe. Dwa długie zestawy, mierzące 25,25 m zastępują trzy tiry (długości 17,88 m). W Skandynawii długie zestawy użytkowane są od dekad, a w próbach pojawiły się zestawy długości 32 m, składające się z dwóch typowych naczep. 

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Forum Kolejowego „Railway Business Forum”, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych oraz Fundacja „ProKolej” proszą o Ministerstwo Infrastruktury pilne konsultacje w powyższej sprawie. 

Organizacje przekonują, że zaproponowane przez Parlament Europejski regulacje dopuszczające długie zestawy o dmc 60 ton są „szkodliwe dla transportu kolejowego oraz intermodalnego i stoją w jawnej sprzeczności z celami i działaniami na rzecz zrównoważenia transportu zapisanymi w oficjalnych dokumentach unijnych i krajowych”. 

Pozostało 84% artykułu
Regulacje Ue
Będzie ruch w białoruskich firmach w Polsce
Regulacje Ue
W Brukseli walczą koleje prywatne z państwowymi o dostęp do torów
Regulacje Ue
Umowa transportowa z Ukrainą przedłużona. Co się zmieni?
Regulacje Ue
Ponadnormatywni domagają się harmonizacji
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Regulacje Ue
Elektryczne ciężarówki obowiązkowe