Spedytorzy: administracyjne ograniczenia szkodzą gospodarce

Organizacje spedytorów domagają się dopuszczenia do ruchu długich zestawów, co kontrują przewoźnicy kolejowi, bojąc się wzmocnienia konkurencji.

Publikacja: 15.03.2024 13:21

Przeprowadzone w 2017 roku próby między polskimi fabrykami VW wykazały, że  długie zestawy mogą bez

Przeprowadzone w 2017 roku próby między polskimi fabrykami VW wykazały, że długie zestawy mogą bez przeszkód korzystać z istniejących dróg.

Foto: VW Poznań

Chodzi o dopuszczenie do ruchu międzynarodowego zestawów mierzących 25,25 m. Nazwane gigalinery lub EMS (od European Modular System) pozwalają zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Dwa gigalinery zastępują trzy tiry. 

Polska Izba Spedycji i Logistyki stwierdza, że na głosy ze strony europejskich kolei i organizacji kolejowych sprzeciwiających się zmianie dyrektywy dotyczącej wagi i rozmiarów pojazdów należy patrzeć jako na „bardzo subiektywną ocenę, która ma na celu niedopuszczenie do wzrostu konkurencyjności transportu drogowego, mimo że proponowane zmiany przyczyniają się również do zmniejszenia emisji CO2”. 

Czytaj więcej

Koleje przeciw gigalinerom

PISiL zaznacza, że organizacje te zapominają, że transport kolejowy z natury jest mniej elastyczny i najczęściej na tzw. „pierwszej i ostatniej mili” posiłkuje się transportem drogowym. Spedytorzy wskazują, że dotychczasowe doświadczenia z krajów, w których dopuszczono zestawy EMS o większej długości i dmc (Holandia, Niemcy i Szwecja) potwierdzają pozytywny wpływ zarówno na emisyjność jak i efektywność transportu.

Parlament Europejski w I czytaniu zgodził się 12 marca na wprowadzenie zmian w dyrektywie, min. podniósł maksymalną masę ciężarówek z 40 do 44 ton, aby ułatwić wprowadzenie na drogi pojazdów z napędem elektrycznym, które ze względu na masę akumulatorów byłyby niekonkurencyjne. Posłowie dopuścili również zestawy typu EMS o masie do 60 ton do wykonywania przejazdów transgranicznych. Jednocześnie PE wniósł szereg propozycji poprawek, które kładą nacisk min. na kompatybilność z transportem intermodalnym. PISiL podkreśla, że przyjęcie zmian nie zamyka procesu legislacyjnego, będzie on negocjowany z Komisją Europejską i Radą UE. 

Czytaj więcej

Rolnicy zablokują terminal w Świecku

Zdaniem PISiL rozważając dopuszczenie na drogi dłuższe i cięższe zestawy transportowe nie należy się kierować partykularnym interesem danej gałęzi transportu. „Dopuszczenie nie oznacza nagłego wzrostu liczby gigalinerów na drogach i nie spowoduje przeniesienia przewozów z torów na drogi. Należy wziąć pod uwagę ograniczenia i zalety danej gałęzi transportu i nie stwarzać administracyjno-prawnych barier we wprowadzaniu rozwiązań, które dopuszczają bardziej efektywne i mniej emisyjne rozwiązania” zaznacza PISiL. 

Za dopuszczeniem do ruchu długich zestawów jest także europejskie stowarzyszenie spedytorów CLECAT. Oponentami są przewoźnicy kolejowi oraz ich organizacje. 

Chodzi o dopuszczenie do ruchu międzynarodowego zestawów mierzących 25,25 m. Nazwane gigalinery lub EMS (od European Modular System) pozwalają zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Dwa gigalinery zastępują trzy tiry. 

Polska Izba Spedycji i Logistyki stwierdza, że na głosy ze strony europejskich kolei i organizacji kolejowych sprzeciwiających się zmianie dyrektywy dotyczącej wagi i rozmiarów pojazdów należy patrzeć jako na „bardzo subiektywną ocenę, która ma na celu niedopuszczenie do wzrostu konkurencyjności transportu drogowego, mimo że proponowane zmiany przyczyniają się również do zmniejszenia emisji CO2”. 

Regulacje Ue
Polscy europarlamentarzyści niszczą polskich przewoźników
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Regulacje Ue
Producenci ciężarówek przygotowani na Euro VII
Regulacje Ue
Unia Europejska walczy z opóźnieniami płatności
Regulacje Ue
Spór kolejarzy ze spedytorami o długie zestawy
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Regulacje Ue
Koleje przeciw gigalinerom