Krajowa Administracja Skarbowa pochwaliła się 21 października, że w systemie poboru myta zarejestrowanych jest już milion samochodów. Dzień wcześniej w systemie e-TOLL przypisano ponad 942 tys. urządzeń OBE (aplikacja mobilna e-TOLL PL, OBU, ZSL) dla pojazdów ciężkich. 

Liczba wykorzystywanych urządzeń rośnie, a skok widoczny był w momencie wygaszenia dotychczasowego systemu. Na dzień wygaszenia starego systemu viaTOLL, tj. na 30.09.2021 odnotowaliśmy 87 530 urządzeń, za pośrednictwem których użytkownicy tego dnia przekazywali dane globalizacyjne do systemu e-TOLL. Natomiast 1.10.2021 r. liczba ta wzrosła do 149 398 urządzeń (aplikacja mobilna e-TOLL PL, OBU, ZSL). 

KAS nieustanie przypominana przewoźnikom, aby rejestrowali się w nowym systemie (viaToll już nie działa) i zaznacza, że do końca roku obowiązuje 30-procentowa zniżka w opłatach drogowych. 

Przewoźnicy nadal narzekają na nowy system poboru myta. Rejestracja jest czasochłonna, pieniądze są pobierane z konta z kilkudniowym opóźnieniem, więc łatwo doprowadzić do wyzerowania stanu konta. Przedsiębiorcy odkryli, że system nie zawsze pobiera właściwe sumy. 

Mimo to KAS zapewnia, że w ramach kontroli drogowych realizowanych od 1 października br., naruszenia przepisów stwierdzono w stosunku do niespełna 3% skontrolowanych pojazdów. 

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego w trakcie kontroli drogowych sprawdzają czy użytkownicy dróg płatnych wnoszą należne opłaty w systemie e-TOLL lub w sposób manualny. KAS przypomina, że w przypadku potwierdzenia w trakcie takiej kontroli, braku wymaganej rejestracji w systemie e-TOLL czy opłacenia przejazdu, mają uprawnienia do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego. Jednocześnie skarbówka zaznacza, że każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i badane są wszystkie okoliczności, które miały wpływ na powstanie naruszenia przepisów prawa.