Magistrala Wschodnia połączy stolice województw wschodniej Polski

Magistrala Wschodnia, czyli Rail Carpatia, połączy Olsztyn, Białystok, Lublin i Rzeszów.

Publikacja: 09.09.2021 07:34

Magistrala Wschodnia połączy stolice województw wschodniej Polski

Foto: PKP IC

Ministerstwo Infrastruktury wystąpiło do Komisji Europejskiej o poszerzenie sieci TEN-T, aby Rail Carpatia (RC) połączyła Olsztyn, Białystok, Lublin i Rzeszów. 

Resort zakłada, że Rail Carpatia biegałaby od stacji Białystok na południe aktualnie jednotorową i niezelektryfikowaną linią kolejową nr 32 przez Bielsk Podlaski do Czeremchy. Dalej trasa wiodłaby linią kolejową nr 31 na południe, przy czym na tym odcinku RC (tak jak polska propozycja uzupełnienia sieci kompleksowej TEN-T) miałaby dwa warianty.

Propozycja Departamentu Transportu Kolejowego Ministerstwa Infrastruktury dotyczy modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 31 do Siedlec z jednoczesnym dodaniem do sieci TEN-T oraz priorytetowej elektryfikacji linii nr 31 na całym przebiegu, tak aby w pełni wykorzystać kolejowe przejście graniczne Siemianówka – Swisłocz (docelowo byłby to wariant dedykowany obsłudze ruch towarowego z Białorusi),

Propozycja CPK zakłada, że od Fronołowa na linii 31 byłaby wybudowana nowa linia kolejowa nr 631 Fronołów- Biała Podlaska – Milanów, po wybudowaniu przeznaczona dla pociągów pasażerskich. 

Realizacja tego projektu umożliwi m.in. osiągnięcie krótszych czasów jazdy na odcinku Lublin – Białystok (o ok. 90 min. do obecnego czasu przejazdu) oraz włączenie Białej Podlaskiej w połączenia kolejowe w relacjach północ – południe.

Wybór projektu CPK oznacza, że docelowo RC łączyłaby Białystok z Lublinem z wykorzystaniem południowego odcinka linii kolejowej nr 30 (Milanów – Lublin). Przyjęcie koncepcji CPK oznacza też elektryfikację tej linii (z pewnością od Lublina do Milanowa, ale rozważyć należałoby elektryfikację do Łukowa). 

Przed zakończeniem budowy linii kolejowej 631 i elektryfikacji linii kolejowej nr 30 (wariant CPK) RC powinna w praktyce być wytyczona z Siedlec liniami kolejowym nr, 2, 26 i 7, czyli przez Łuków, Dęblin, Puławy i Nałęczów).

Z Lublina RC prowadziłaby linią nr 68 przez Kraśnik do Stalowej Woli, dalej projektowaną linią kolejową nr 58 Rzeszów – Łętownia – Stalowa Wola wraz z odcinkiem planowanej linii kolejowej nr 632 Łukawiec – Rzeszów Jasionka Międzynarodowy Port Lotniczy - Świlcza (stanowiącej północną obwodnicę kolejową Rzeszowa).

Z Rzeszowa RC powinna prowadzić do Podłęża, a dalej nowo wybudowaną linią do Szczyrzyca i przez Nowy Sącz do przejścia granicznego Muszyna – Plaveč.

Resort infrastruktury uważa, że jedynym przejściem granicznym na trasie RC jest Muszyna – Plaveč, ze względu na posiadane i planowane do rozwinięcia możliwości przepustowe infrastruktury kolejowej, szczególnie po realizacji projektu „Podłęże- Piekiełko, który wpisuje się w koncepcję RC. 

Takie podejście jest też łatwiejsze do zaakceptowania przez partnerów zagranicznych z uwagi na podjętą realizację albo plany modernizacji infrastruktury w osi Tarnów – Koszyce – Miszkolc.  

Kolejowe przejście graniczne Łupków – Medzilaborce z powodu słabo rozwiniętej infrastruktury kolejowej i braku odpowiedniego zaplecza logistycznego mniej nadaje się do przeprowadzenia potoków transportowych, które potencjalnie miałyby łączyć północ i południe Europy.

Przewozy
Pandemia na 20-lecie PKP Intercity
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Ludzie i firmy
Ostrożny optymizm przewoźników pasażerskich
Przewozy
PKP Intercity odcięte od finansowania jak Polregio?
Przewozy
Tak dużej liczby lokomotyw Intercity jeszcze nie kupowało
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Przewozy
Z Warszawy do Wrocławia w dwie godziny