PKP Intercity odcięte od finansowania jak Polregio?

Przewoźnicy przygotowują się do wejścia w życie czwartego pakietu kolejowego i przybiera na sile walka o fundusze.

Publikacja: 14.06.2021 11:11

PKP Intercity odcięte od finansowania jak Polregio?

Foto: Fot PKP IC

Informacja o planach zakupu przez PKP Intercity 38 zestawów kolejowych typu Push-Pull oraz 45 lokomotyw z dotacją 482,5 miliona euro z funduszy Krajowego Planu Odbudowy już budzi protesty zagranicznej konkurencji.

Czytaj więcej w: Tak dużej liczby lokomotyw Intercity jeszcze nie kupowało

Przewodniczący lobbingowego stowarzyszenia Allrail Erich Forster zaniepokojony jest udzieloną przez Ministerstwo Infrastruktury spółce PKP Intercity umową na świadczenie usług publicznych (PSC). „Dotyczy ona obsługi wszystkich dalekobieżnych połączeń kolejowych w Polsce. Jej wartość wzrosła ponad czterokrotnie, z 4,7 miliarda złotych za okres 2011-2020, do 21 miliardów złotych na lata 2021-2030” porównuje stowarzyszenie Allrail.

Gra o wielkie pieniądze

Forster zaznacza, że „prywatni operatorzy już składali wnioski o obsługę tras dalekobieżnych w Polsce, które są objęte dużą umową PSC, lecz w bezkosztowym dla polskiego podatnika trybie otwartego dostępu. To wskazuje, że kształt umowy PSC z PKP Intercity jest nieuzasadniony, a polskie i europejskie fundusze są marnotrawione”.

Czytaj więcej w: Do Krakowa w niecałe 2 godziny

Słowa brzmią groźnie. – Nowy Plan Transportowy przygotowywany przez Ministerstwo Infrastruktury zakłada nawet 3 miliardy rocznie dla PKP Intercity w ramach umowy wieloletniej. Nic więc dziwnego, że powołany w zeszłym roku sojusz skupiający prywatnych przewoźników AllRail krytycznie wypowiada się na temat tego rozwiązania, które ma znacznie wzmocnić naszego narodowego przewoźnika – uważa dyrektor generalny Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei Adam Musiał.

Przyznaje, że Czwarty Pakiet Kolejowy i liberalizacja rynku przewozów to gra o olbrzymie pieniądze, które mogą pozostać w naszym kraju, lub popłynąć szerokim strumieniem do przewoźników zagranicznych. – Otwieranie rynku i konkurencja są koniecznością każdej zdrowej gospodarki, jednakże przy zachowaniu zdrowego rozsądku – podkreśla Musiał.

Czytaj więcej w: PKP Intercity podwoi flotę najszybszych ekspresów

Uważa, że zakup 38 Push-Pulli i 45 lokomotyw, w ramach strategii taborowej PKP Intercity, gwarantuje spółce silną pozycję na rynku, zarówno teraz jak i po zakończeniu umowy PSC. – Zablokowanie tego projektu, lub chociażby opóźnienie wpłynie negatywnie na pozycję konkurencyjną PKP Intercity – podkreśla Musiał.

Znany schemat

Mateusz Izydorek z firmy doradczej Blue Ocean Business Consulting dostrzega zbieżny model działania jaki został użyty do zablokowania rozwoju Polregio. – Komisja Europejska zablokowała możliwość wykorzystania środków unijnych spółce do czasu weryfikacji „nieuzasadnionej pomocy publicznej”, która miała miejsca przy przejęciu spółki przez ARP w 2015 roku. W przypadku regionalnego przewoźnika, przedłużające się wydanie decyzji spowodowało blokadę zakupu nowego taboru przez większość perspektywy unijnej. Największy regionalny przewoźnik w kraju przez działanie instytucji „zatroskanych o los otwartego dostępu do infrastruktury kolejowej” został paradoksalnie wstrzymany w rozwoju – wskazuje Izydorek.

Średnia wieku elektrycznych składów trakcyjnych Polregio to aż 27 lat. – To też efekt zaszłości z lat 2014-2020, kiedy to Polregio ze względu na otrzymaną pomoc publiczną nie mogło ubiegać się o unijne środki na wymianę taboru. Nie będziemy w stanie skutecznie walczyć o pasażera bez nowoczesnych pociągów – podkreśla prezes Polregio Artur Martyniuk.

Czytaj więcej w: Czeski przewoźnik kolejowy chce połączyć Warszawę z Brukselą

W ramach Krajowego Planu Odbudowy Polregio złożyło wnioski o ponad 6,3 mld zł na zakup m.in. 180 EZT-ów. – Ponadto pracujemy nad programem wymiany taboru niezależnie od KPO. Mamy bardzo dobrą pozycję negocjacyjną w postaci aż 8 umów z samorządami na 10 lat i możemy zaciągać zobowiązania na niezbędne inwestycje na atrakcyjnych warunkach. To właśnie inwestycje obok rozwoju oferty handlowej łączącej różne środki transportu powinny być podstawowym orężem w walce z wykluczeniem komunikacyjnym – dodaje Martyniuk.

Według GUS wpływy z pasażerskich przewozów kolejowych wyniosły w 2019 roku blisko 5,7 mld zł. W 2019 roku przychody PKP Intercity wyniosły 2,95 mld zł, zaś PKP Polregio sięgnęły 1,5 mld zł.

Informacja o planach zakupu przez PKP Intercity 38 zestawów kolejowych typu Push-Pull oraz 45 lokomotyw z dotacją 482,5 miliona euro z funduszy Krajowego Planu Odbudowy już budzi protesty zagranicznej konkurencji.

Czytaj więcej w: Tak dużej liczby lokomotyw Intercity jeszcze nie kupowało

Pozostało 94% artykułu
Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach
Przewozy
Złe prognozy dla transportu