Kolejowa polsko-ukraińska spółka szybciej wywiezie zboże z Ukrainy

Ministerstwa Infrastruktury Polski i Ukrainy przygotowują utworzenie wspólnej polsko-ukraińskiej spółki spedycyjno-transportowej, której działalność usprawni przewozy kolejowe pomiędzy obu krajami.

Publikacja: 13.05.2022 08:44

Kolejowa polsko-ukraińska spółka szybciej wywiezie zboże z Ukrainy

Foto: Straż Graniczna

Jej powołanie przewiduje protokół ustaleń podpisany 23 kwietnia br. przez premierów Polski i Ukrainy. Dostrzegli oni konieczności ścisłej współpracy polskich i ukraińskich spółek kolejowych w celu wsparcia strony ukraińskiej przy realizacji eksportu ukraińskich produktów. 

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wskazuje niewystarczająca infrastrukturę przeładunkową na granicy. Nigdy nie szły przez nią tak duże potoki ładunków. – W warunkach blokady ukraińskich portów Polska stała się strategicznie ważnym partnerem Ukrainy w eksporcie ukraińskich produktów rolno-przemysłowych oraz transporcie niezbędnej pomocy wojskowej i humanitarnej z zagranicy. Dlatego niezwykle ważne jest dla nas pozbycie się zbędnej biurokracji i barier infrastrukturalnych, które obniżają szybkość i jakość logistyki – tłumaczy minister infrastruktury Ukrainy Oleksander Kubrakow. 

Czytaj więcej

Kolejarze i tirowcy na wyścigi wożą zboże z Ukrainy

Rzecznik polskiego Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś tłumaczy, że w wyniku nieuzasadnionej i niesprowokowanej agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w ostatnich dwóch miesiącach radykalnej zmianie uległa sytuacja transportowa Ukrainy. Rosjanie zablokowali ukraińskie porty morskie oraz kolejowe przejścia graniczne z Rosją i Białorusią. – W takiej sytuacji ważne jest wsparcie naszych ukraińskich partnerów w realizacji handlu zagranicznego. Polskie spółki kolejowe, porty morskie oraz przewoźnicy drogowi są zainteresowani współpracą z ukraińskimi partnerami zarówno w zakresie eksportu, jak i importu – podkreśla Huptyś. 

Dodaje, że z powodu m.in. różnej szerokości torów, konieczności organizacji przeładunków, różnych obszarów celnych oraz ograniczonej dostępności specjalistycznego taboru kolejowego, organizacja przewozów kolejowych na znaczną skalę pomiędzy Polską i Ukrainą jest przedsięwzięciem skomplikowanym. – Wymiana informacji o wielości potencjalnych przewozów, ustalenie konkretnego zapotrzebowania na przewiezienie ściśle określonego asortymentu towarów w określonej perspektywie czasowej między wyznaczonymi punktami pozwoli na zwiększenie efektywności współpracy, a uzgodnienie stałych mechanizmów logistycznych będzie ważnym krokiem w zacieśnianiu współpracy kolejowej – zaznacza wiceminister Andrzej Bittel. 

Czytaj więcej

Ukraina rozbuduje przejście graniczne z Polską

Istnieje duży potencjał rozwoju przewozów kolejowych pomiędzy obu krajami. – Z powodu obecnej sytuacji polskie spółki kolejowe uzyskują możliwość przewozu eksportowanych ukraińskich produktów rolno-spożywczych i hutniczych np. do polskich i unijnych portów morskich – wskazuje rzecznik resortu. 

Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota apeluje o jak najszybsze inwestycje w tabor. – Nowa spółka nic nie zdziała, jeśli nie będzie właściwie wyposażona. Od kilku tygodni podstawiamy zbyt mało wagonów do dyspozycji załadowców. Nie ma problemu ze współpracą polskich i ukraińskich spedytorów. Problemem są ograniczenia w dostępności taboru. W ślad za decyzją o powołaniu spółki powinny iść szybkie decyzje w wyposażeniu jej w wagony i maszyny przeładunkowe – uważa Piechota. 

Jej powołanie przewiduje protokół ustaleń podpisany 23 kwietnia br. przez premierów Polski i Ukrainy. Dostrzegli oni konieczności ścisłej współpracy polskich i ukraińskich spółek kolejowych w celu wsparcia strony ukraińskiej przy realizacji eksportu ukraińskich produktów. 

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wskazuje niewystarczająca infrastrukturę przeładunkową na granicy. Nigdy nie szły przez nią tak duże potoki ładunków. – W warunkach blokady ukraińskich portów Polska stała się strategicznie ważnym partnerem Ukrainy w eksporcie ukraińskich produktów rolno-przemysłowych oraz transporcie niezbędnej pomocy wojskowej i humanitarnej z zagranicy. Dlatego niezwykle ważne jest dla nas pozbycie się zbędnej biurokracji i barier infrastrukturalnych, które obniżają szybkość i jakość logistyki – tłumaczy minister infrastruktury Ukrainy Oleksander Kubrakow. 

Elektromobilność
Strategiczne partnerstwo Scanii Polska i Ekoenergetyki
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Logistyka Kontraktowa
Pomimo bombardowań, powoli odżywa logistyka na Ukrainie
Elektromobilność
Polska musi poszukać rezerw mocy dla elektrycznych autobusów
Drogowy
Europie grozi paraliż dostaw ekspresowych
Materiał Promocyjny
ORLEN Paczka ma 4000 automatów paczkowych i rośnie w imponującym tempie
Szynowy
W transporcie długość ma znaczenie, szczególnie w zielonej gospodarce
Drogowy
Przewoźnicy domagają się odszkodowań, Ministerstwo Infrastruktury nie mówi nie