Krajowa Administracja Skarbowa podała, że od początku wojny do 13 czerwca jej funkcjonariusze odprawili 21 921 transportów z pomocą humanitarną dla Ukrainy. 

Pomoc dostarczana jest także uchodźcom. Straż Graniczna odprawiła z Ukrainy do Polski 4,02 mln osób. Transport w Polsce zapewniają m.in. autobusy i koleje. Od 24 lutego do 13 czerwca br. z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono w sumie 5373 pociągi, w tym 4872 pociągi stałego kursowania i 501 pociągów dodatkowych.

Łącznie, od wybuchu wojny na Ukrainie, tj. od 24 lutego br. do 13 czerwca br., ze stacji Chełm, Hrubieszów, Dorohusk, Przemyśl, Krościenko, Hrebenne i Jarosław odprawiono ponad 1,27 mln pasażerów w różnych kierunkach Polski, w tym ponad 1 mln pociągami stałego kursowania i prawie 174 tys. pociągami specjalnymi.

- Obserwujemy zainteresowanie korzystaniem z pociągów przewożących uchodźców z Ukrainy do Niemiec, a także Czech i Austrii. Dlatego polskie spółki kolejowe ściśle współpracują z partnerami z kolei niemieckich i czeskich, by uruchamiać dodatkowe składy specjalne – tłumaczy rzecznik resortu infrastruktury Szymon Huptyś. 

Obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie podróżować do Niemiec na pokładzie pociągów PKP IC. – Polskie koleje uruchamiają także dodatkowe składy, które m.in. z Warszawy, Krakowa czy Katowic przewożą uchodźców w kierunku Niemiec – zaznacza rzecznik MI.

Dotychczas 2262,2 tys. obywateli Ukrainy uciekających przed wojną skorzystało z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity. 

Czytaj więcej

Ukraińscy przewoźnicy pożegnali tanie paliwo

Bezpłatne przejazdy na terenie swoich krajów oferują także przewoźnicy kolejowi z Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii i Węgier, co znacznie ułatwia przemieszczanie się w innych kierunkach.

 Od środy 1 czerwca obywatele Ukrainy są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów w wagonach z miejscami do siedzenia klasy 2 pociągów Twoich Linii Kolejowych (TLK) i InterCity (IC) tylko w relacjach od i do Chełma, Dorohuska, Lublina, Hrubieszowa, Przemyśla, Zagórza, Jarosławia i Rzeszowa. 

Z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity mogą korzystać kobiety, dzieci do 18. roku życia, mężczyźni powyżej 60. roku życia i mężczyźni w wieku 18-60 lat z niepełnosprawnością. 

Czytaj więcej

Na Ukrainę jeszcze w tym roku szybciej przez granicę z dokumentem T1 i T2

Dokumentami, które poświadczają prawo obywatela Ukrainy do skorzystania z bezpłatnego przejazdu w komunikacji krajowej są ukraiński paszport, który potwierdza przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 roku lub dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka wraz z: 

- potwierdzeniem nadania numeru PESEL osobie, która przekroczyła granicę po 24 lutego 2022 roku, lub

- imiennym biletem kolejowym na przejazd z Ukrainy do Polski, lub

- poświadczeniem dla obywatela Ukrainy w celu wydania biletu kolejowego.