Regionalne koleje dużych prędkości w budowie

Dzięki kolejom dużych prędkości, kraje Europy Środkowej będą lepiej skomunikowane ze sobą i z całą Unią Europejską.

Publikacja: 22.07.2023 16:24

Konsultacje polsko-czeskie w Katowicach, 20 VII 23

Konsultacje polsko-czeskie w Katowicach, 20 VII 23

Foto: Ministerstwo Infrastruktury

Podczas odbytej 20 lipca w Katowicach ósmej edycji konsultacji polsko-czeskich delegacje obu państw pod przewodnictwem premierów Mateusza Morawieckiego i Petra Fiali delegacje omówiły m.in. sprawy transportu. 

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, w zakresie połączeń drogowych we wzajemnych relacjach najistotniejsze pozostaje zadanie dokończenia budowy ciągu drogowego S3 – D11. — Już w 2025 r. zostanie zapewniony płynny wjazd na terytorium Czech przez połączenie drogi ekspresowej S3 i czeskiej autostrady D11. Będzie to najkrótsze i efektywne połączenie Czech z polskimi portami morskimi w Szczecinie i Świnoujściu — powiedział minister infrastruktury. 

Czytaj więcej

Nie ma chętnych do budowy sieci ładowarek dla ciężarówek

Pogranicze polsko-czeskie to także szlaki kolejowe E59, E65 i planowane dwie linie kolei dużych prędkości przebiegające przez granicę na terenie województwa śląskiego (Katowice – Ostrawa) oraz dolnośląskiego (Wrocław – Hradec Kralove). 

Ministrowie omówili postęp prac we wdrażaniu projektu kolei dużych prędkości, która połączy stolice państw Grupy Wyszehradzkiej (KDP V4). Przedstawiciele Polski i Czech potwierdzili uzasadnienie ekonomiczne projektu KDP V4 i zgodzili się na kontynuację prac przygotowawczych. 

Minister Andrzej Adamczyk stwierdził, że śródokresowy przegląd perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 jest okazją, aby wzmocnić finansowanie inwestycji w strategiczną infrastrukturę transportową podwójnego przeznaczenia (cywilnego i militarnego) w ramach unijnego funduszu CEF „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility). — Zauważam potrzebę wzmocnienia budżetu instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), dla zapewnienia niezbędnych i stabilnych źródeł finansowania strategicznych projektów transportowych służących mobilności wojskowej lub podwójnego, cywilno-wojskowego zastosowania. Takie inwestycje powinny mieć zagwarantowany odpowiedni poziom finansowania ze środków UE, bo są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko Polski, regionu, ale i całej Unii Europejskiej — zaznaczył minister Adamczyk. 

Czytaj więcej

Przewozy kurierskie na Ukrainie – co po wojnie?

Kilka dni wcześniej niemiecki minister transportu Volker Wissing podczas 5-dniwoej wizyty w krajach bałtyckich odwiedził plac budowy Rail Baltica w Rydze. – Chcemy lepiej zintegrować region bałtycki z naszymi sieciami kolejowymi i drogowymi, a także z europejską siecią kolei dużych prędkości. W ten sposób możemy nie tylko przyspieszyć przepływ towarów, zwiększyć usługi i promować turystykę, ale także dysponować w razie potrzeby niezbędnymi wojskowymi zdolnościami transportowymi. Dlatego tak ważne jest, aby Rail Baltica została wdrożona jak najszybciej. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby uniknąć opóźnień i przyspieszyć budowę. Zapewniłem moich odpowiedników na Litwie, Łotwie i w Estonii o moim pełnym poparciu – dodał Wissing. 

Normalnotorowa Rail Baltica jest jednym z największych projektów infrastrukturalnych Europy, jak podkreśla niemieckie Ministerstwo Cyfryzacji i Transportu celem projektu jest skrócenie czasu podróży z państw bałtyckich do Berlina o połowę. 

Podczas odbytej 20 lipca w Katowicach ósmej edycji konsultacji polsko-czeskich delegacje obu państw pod przewodnictwem premierów Mateusza Morawieckiego i Petra Fiali delegacje omówiły m.in. sprawy transportu. 

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, w zakresie połączeń drogowych we wzajemnych relacjach najistotniejsze pozostaje zadanie dokończenia budowy ciągu drogowego S3 – D11. — Już w 2025 r. zostanie zapewniony płynny wjazd na terytorium Czech przez połączenie drogi ekspresowej S3 i czeskiej autostrady D11. Będzie to najkrótsze i efektywne połączenie Czech z polskimi portami morskimi w Szczecinie i Świnoujściu — powiedział minister infrastruktury. 

Pozostało 82% artykułu
Szynowy
PKP Intercity lepiej obsłuży linie niezelektryfikowane
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Szynowy
Ukraina stawia na transport kolejowy
Szynowy
Czy Polska włączy się do walki o Talgo?
Szynowy
Jaki dworzec kolejowy w CPK?
Szynowy
Tymczasowy zarząd PKP Cargo na dłużej