Pełniącym obowiązki prezesa zarządu został Adam Pawlik, dotychczasowy członek zarządu i dyrektor handlowy spółki. Rada Nadzorcza ogłosi konkurs na stanowisko członka zarządu. 

Adam Pawlik jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, z dyplomem EMBA Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W Polregio od 2017 roku, jest również członkiem Rady Nadzorczej Torpol oraz członkiem Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2006 - 2017 związany był z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, gdzie był odpowiedzialny m.in. za zakupy taboru kolejowego, prace związane z utworzeniem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej czy opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego.  

Czytaj więcej

Czy Polregio będzie pierwszą ofiarą Komisji Europejskiej?

Martyniuk by prezesem Polregio od 22 maja 2020 roku. W ubiegłym roku pociągi Polregio przewiozły prawie 90 mln pasażerów, najwięcej ze wszystkich przewoźników działających w Polsce. W styczniu 2023 roku spółka podpisała umowy ramowe na dostawę nawet 200 nowych pojazdów, których dostaw spodziewa się w latach 2025-2026. Pojazdy sukcesywnie trafią do 15 województw.