Czy Polregio będzie pierwszą ofiarą Komisji Europejskiej?

Zniecierpliwione niską jakością usług Polregio władze samorządu dolnośląskiego wypychają przewoźnika z województwa. Spółka zbyt późno zaczęła modernizować tabor, zablokowana przez postępowanie KE.

Publikacja: 06.04.2023 16:14

Czy Polregio będzie pierwszą ofiarą Komisji Europejskiej?

Foto: Polregio

Polregio alarmuje, że Dolnośląski Urząd Marszałkowski zmierza do likwidacji jego zakładu na Dolnym Śląsku, przewoźnik stracił kontrakt na obsługę „Nadodrzanki”. Pociągi Kolei Dolnośląskich od grudnia będą obsługiwały wszystkie połączenia na Trasie Nadodrzańskiej z Wrocławia do Głogowa, poinformował samorządowy przewoźnik 5 kwietnia. – Bardzo ważne jest dla nas podnoszenie jakości oferty kolejowej i komfortu podróżnych – przekonywał podczas konferencji członek zarządu województwa Tymoteusz Myrda. 

Sytuacją oburzone jest Polregio, które ma umowę na obsługę tej trasy do 2030 roku. W oświadczeniu spółki czytamy, że „Powierzenie świadczenia przewozów wojewódzkich, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może odbyć się tylko w drodze przetargu”. 

Nie tylko przetarg

Radca prawny Jędrzej Klatka z Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy uważa, że oświadczenie Polregio wprowadza w błąd. Przytacza rozporządzenie unijne nr 1370/2007, którego art. 5 ust. 3a pozwala na bezpośrednie udzielenie nowych zamówień prowadzących do zawarcia umów w przypadku, gdy właściwy organ uzna, że jest to uzasadnione z uwagi na nadzwyczajne okoliczności. Radca tłumaczy, że nadzwyczajne okoliczności obejmują sytuacje, gdy:

Czytaj więcej

Stracona szansa na poprawę warunków pracy transportu na Ukrainę

- istnieje pewna liczba konkurencyjnych procedur przetargowych już prowadzonych przez właściwy organ lub inne właściwe organy, które mogłyby mieć wpływ na liczbę i jakość spodziewanych ofert, jeżeli umowa podlega konkurencyjnej procedurze przetargowej, lub

- w celu optymalizacji świadczenia usług publicznych wymagane są zmiany zakresu jednej lub większej liczby umów o świadczenie usług publicznych.

Nie zawsze trzeba organizować przetarg, bo są od tego wyjątki. – Zapewne umowa zawarta przez Województwo Dolnośląskie z Polregio S. A. reguluje jakie mogą być konsekwencje niewykonania 880 kursów w 2022 roku. Z treści tej umowy będzie wynikać czy wypadnięcie takiej liczby pociągów stanowi podstawę do rozwiązania umowy zawartej z Polregio – wskazuje Klatka. 

Polregio dodaje, że „ogłoszenie przez władze województwa, że Koleje Dolnośląskie będą wykonywać pracę przewozową także terenie na Ziemi Lubuskiej, odbyło się bez stosownych uzgodnień z województwem lubuskim. Podobne próby władze województwa dolnośląskiego podejmowały także w Wielkopolsce i na Opolszczyźnie, ale spotkały się z odmową tamtejszych marszałków. W ocenie Polregio próby te mogą destabilizować obecną sytuację przewozową”. 

Spóźnione pieniądze

Początkowo trasę obsługiwało 5 par pociągów Kolei Dolnośląskich, a pozostałe realizowane były przez pociągi Polregio. Jednak w związku z dużym zainteresowaniem podróżnych ofertą i jakością usług oferowanych przez KD kolejny rozkład jazdy zostanie ułożony w taki sposób, że pociągi samorządowego przewoźnika będą obsługiwały wszystkie połączenia na tej linii. 

Myrda przypomniał, że w ubiegłym roku Polregio odwołało 880 pociągów wyłącznie ze swojej winy. Ta sytuacja zaowocowała apelem skierowanym w sierpniu ubiegłego roku do zarządu Polregio, dotyczącym rozwiązania problemu notorycznego odwoływania pociągów. Średni wiek pojazdu Kolei Dolnośląskich to 7,7 lat i ponad 32 lata w Polregio. 

Czytaj więcej

PKP Cargo obiecuje, że nie podniesie cen

Polregio tłumaczy, że „przez długi okres Przewozy Regionalne nie mogły skorzystać ze środków europejskich na nowoczesny tabor, który na Dolnym Śląsku w całości trafił do Kolei Dolnośląskich. Niedawno jednak spółka podpisała umowy ramowe na zakup do 200 nowych składów elektrycznych, które do 2026 roku pozwolą unowocześnić tabor”. 

Komisja Europejska zablokowała Polregio możliwość ubiegania się o unijne fundusze, prowadząc przez 4 lata kontrolę zasadności pomocy państwa dla przewoźnika. Dopiero w kwietniu 2021 roku KE stwierdziła, że „środki były proporcjonalne i konieczne, aby zapewnić rentowność Przewozów Regionalnych”. Pod koniec 2021 roku spółka rozpoczęła modernizację floty. W styczniu br. podpisała ramową umowę z FPS H.Cegielski, Pesa Bydgoszcz S.A., Newag S.A. oraz Stadler Polska na dostawę do 200 składów elektrycznych wartych do 7 mld zł. 

Setki milionów na koleje

Samorządu Województwa Dolnośląskiego przeznaczył w tym roku na przewozy kolejowe blisko 300 mln zł, niemal trzykrotność kwoty desygnowanej na ten cel jeszcze kilka lat temu. Pieniądze te trafiają do obu przewoźników proporcjonalnie do wykonanej pracy przewozowej. I tak Koleje Dolnośląskie, które przejechały w sumie w ubiegłym roku 10,2 mln km otrzymają w tym roku ok. 170 milionów złotych, a Polregio za przejechane 3,5 mln km otrzymają w tym roku ok. 90 milionów złotych. 

Polregio wylicza, że jest bardziej efektywne od KD. W 2022 r. KD zrealizowały 11,5 mln pockm, czyli trzykrotnie więcej niż Polregio - 3,5 mln pockm. Pomimo tego Polregio przewiozło w 2022 r. rekordowe 12,4 mln pasażerów, czyli tylko o 23% mniej niż KD. Przy czym należy podkreślić, że dotacja Urzędu w przeliczeniu na 1 pasażera jest 75% wyższa dla Kolei Dolnośląskich niż Polregio. 

Czytaj więcej

Deutsche Bahn z zyskiem operacyjnym, ale stratą netto

Polregio wskazuje, że organizator zdaje się faworyzować KD nie tylko przy zlecaniu pracy przewozowej bez wymaganego przetargu, ale także, zgodnie z dostępnymi informacjami, dotując zakup nowego taboru dla KD. Nie wspomina się także o kosztach przyszłych przeglądów okresowych (P3, P4 i P5) nowego taboru KD, które w niedługim czasie zaczną generować olbrzymie koszty dla województwa, szczególnie przy braku zaplecza technicznego Kolei Dolnośląskich. 

Polregio podkreśla, że „dysponuje niezbędnym zapleczem warsztatowym (Wrocław, Kędzierzyn Koźle, Leszno, Kruszewiec, Iława), z którego korzystały KD, nie mając wystarczającej liczby punktów serwisowych i naprawczych”. 

Polregio alarmuje, że Dolnośląski Urząd Marszałkowski zmierza do likwidacji jego zakładu na Dolnym Śląsku, przewoźnik stracił kontrakt na obsługę „Nadodrzanki”. Pociągi Kolei Dolnośląskich od grudnia będą obsługiwały wszystkie połączenia na Trasie Nadodrzańskiej z Wrocławia do Głogowa, poinformował samorządowy przewoźnik 5 kwietnia. – Bardzo ważne jest dla nas podnoszenie jakości oferty kolejowej i komfortu podróżnych – przekonywał podczas konferencji członek zarządu województwa Tymoteusz Myrda. 

Pozostało 92% artykułu
Szynowy
W PKP Cargo zwolnienia na horyzoncie
Szynowy
Chwieje się pozycja PKP Cargo, nie ma pracy i pieniędzy
Szynowy
CUPT ogłosił nabór wniosków na transport intermodalny
Szynowy
Dla Duńczyków Polska będzie hubem transportowym
Szynowy
KDP z Warszawy do Łodzi zależy od audytów CPK
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?