Zapora będzie miała długość ponad 186 km. SG powierzyła wykonanie przęseł stalowych konsorcjum trzech firm – Polimex Mostostal, który jest liderem konsorcjum oraz firmom: Mostostal Siedlce i Węglokoks. Za roboty budowlane będą odpowiedzialni dwaj wykonawcy – Budimex (ponad 105 km) oraz konsorcjum firm Unibep (lider konsorcjum) i Budrex. 

Łącznie na wykonanie wszystkich prac zakontraktowano kwotę ponad 1 miliarda 233 milionów złotych. Z tych środków zostaną sfinansowane: wykonanie stalowych przęseł (ponad 589 milionów złotych) oraz roboty budowlane (ponad 644 miliony złotych). 

Zabezpieczenie granicy będzie mierzyło 5,5 metra wysokości: 5 metrów to stalowe słupy, zwieńczone zwojem z drutu tak, aby nie można było przejść na drugą stronę. Zastosowane zostaną także nowoczesne, elektroniczne metody zarządzania granicą (czujniki ruchu wzdłuż całej granicy, kamery). Podstawowymi elementami, które zostaną wykorzystane do budowy zapory, będą stalowe przęsła. Zostanie zużyte ponad 50 tys. ton stali. To m.in. blisko 41 tys. sztuk przęseł stalowych. 

Wiceminister Maciej Wąsik przypomniał, że komendant główny Straży Granicznej powołał pełnomocnika do spraw budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej. – To największa w historii Straży Granicznej inwestycja budowlana – podkreśliła zastępca komendanta głównego SG Gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska. 

W 2021 roku polsko-białoruską granicę próbowano nielegalnie przekroczyć 39 670 razy, gdy w 2018 roku były 4 takie przypadki.