Długi firm transportu drogowego przed burzą

Przewoźnicy obawiają się, że ten rok będzie słaby. Rosną koszty, które trudno przerzucić na klientów.

Publikacja: 13.04.2022 17:24

Długi firm transportu drogowego przed burzą

Foto: GDDkiA

Na koniec lutego 314 352 przedsiębiorstw miało łącznie 37,74 mld zł przeterminowanych zobowiązań w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK. Z początkiem roku 8,6 proc. firm z działu Transport i gospodarka magazynowa miało problem ze spłatą długów, zaś wzrosły one o 1,9 proc., czyli o 41 mln zł. Przewoźnicy ostrzegają, że ich branżę czekają turbulencje z powodu Pakietu Mobilności, zamknięcia rynku wschodniego i bardzo wysokich cen paliwa, które z opóźnieniem przerzucają na klientów. 

Czytaj więcej

W tym roku Polska będzie miała blisko 5 tys. km dróg ekspresowych i autostrad

Polskie firmy mają także wierzytelności u kontrahentów zagranicznych. Najbardziej nierzetelnymi zagranicznymi partnerami biznesowymi dla polskich firm pozostają kontrahenci z krajów sąsiadujących. – W Krajowym Rejestrze Długów widnieje obecnie 727 zagranicznych firm, które nie uregulowały swoich należności wobec polskich przedsiębiorstw. Większość, bo 83 proc. niesolidnych kontrahentów, to przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej, z którą polski biznes robi najwięcej interesów – tłumaczy prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki. – Szacujemy, że skala wierzytelności zagranicznych może być nawet dziesięć razy wyższa – dodaje prezes. 

Krajowy Rejestr Długów odnotowuje obecnie śladowe zadłużenie podmiotów z Rosji, które nie przekracza kilku tysięcy złotych. Nie widnieje w nim Białoruś. Nieco gorzej wypadają tu firmy z Ukrainy, które nie uregulowały 443,6 tys. zł. Niemniej jednak, w związku z wojną, relacje handlowe w tych regionach ulegną załamaniu i wiele polskich firm może mieć problem z odzyskaniem pieniędzy od kontrahentów z tych krajów. 

W gronie czekających na swoje pieniądze największą grupę stanowią spółki z o.o. (257) oraz jednoosobowe działalności gospodarcze (244). Te pierwsze mają jednak dwa razy więcej do odzyskania od zagranicznych dłużników, bo przeszło 11,2 mln zł.

Czytaj więcej

Pesa umacnia się w Europie środkowej, dostarczy tramwaje do Tallina

Wśród branż nie ma zdecydowanego lidera. Poważnym wierzycielem są firmy zajmujące się budownictwem (5,6 mln zł), jak i transportem lub gospodarką magazynową (5,5 mln zł).

Najwięcej, bo 5,6 mln zł, zalegają Litwini. O milion mniej, czyli 4,6 mln zł, Niemcy, a 2,08 mln zł są winni Polakom Słowacy. W 2020 roku obroty handlu zagranicznego z Litwą wyniosły 5,1 mld euro, z Niemcami 119,5 mld euro a ze Słowacją 10,2 mld euro. 

O ile najwyższe sumy polskie firmy próbują odzyskać od Litwinów, o tyle najwięcej dłużników działa w Niemczech. Co trzeci wpisany do KRD zagraniczny podmiot to firma zza Odry. 

Według wstępnych danych GUS, w 2021 r. polskie firmy wyeksportowały za granicę produkty o wartości ponad 1 biliona zł, pobijając zeszłoroczny wynik o 22,8 proc. Obroty w imporcie były zbliżone, również przekroczyły 1 bln zł i były wyższe o 28,8 proc. r/r. Do tego dochodzą także usługi, których polska jest znaczącym dostawcą. Ich wartość zrealizowana przez polski biznes w 2020 r. była szacowana na 257,8 mld zł. Z kolei import usług sięgał 156,5 mld zł.

Na koniec lutego 314 352 przedsiębiorstw miało łącznie 37,74 mld zł przeterminowanych zobowiązań w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK. Z początkiem roku 8,6 proc. firm z działu Transport i gospodarka magazynowa miało problem ze spłatą długów, zaś wzrosły one o 1,9 proc., czyli o 41 mln zł. Przewoźnicy ostrzegają, że ich branżę czekają turbulencje z powodu Pakietu Mobilności, zamknięcia rynku wschodniego i bardzo wysokich cen paliwa, które z opóźnieniem przerzucają na klientów. 

Pozostało 84% artykułu
Drogowy
Nadchodzi tornado rynku pracy. Ukraińcy będą mieli 15 dni na powrót do kraju
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Morski
Nowe porty to większe bezpieczeństwo. DCT Gdańsk nie zmienia planów inwestycyjnych
Drogowy
CPK da pieniądze na zaprojektowanie Drogi Czerwonej w Gdyni
Przewozy
Rosną przewozy do Polski i krajów graniczących z Rosją i Ukrainą
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Szynowy
Budowana południowa trasa Jedwabnego Szlaku pozwoli obejść Małaszewicze
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej