Długi firm transportu drogowego przed burzą

Przewoźnicy obawiają się, że ten rok będzie słaby. Rosną koszty, które trudno przerzucić na klientów.

Publikacja: 13.04.2022 17:24

Długi firm transportu drogowego przed burzą

Foto: GDDkiA

Na koniec lutego 314 352 przedsiębiorstw miało łącznie 37,74 mld zł przeterminowanych zobowiązań w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK. Z początkiem roku 8,6 proc. firm z działu Transport i gospodarka magazynowa miało problem ze spłatą długów, zaś wzrosły one o 1,9 proc., czyli o 41 mln zł. Przewoźnicy ostrzegają, że ich branżę czekają turbulencje z powodu Pakietu Mobilności, zamknięcia rynku wschodniego i bardzo wysokich cen paliwa, które z opóźnieniem przerzucają na klientów. 

Czytaj więcej

W tym roku Polska będzie miała blisko 5 tys. km dróg ekspresowych i autostrad

Polskie firmy mają także wierzytelności u kontrahentów zagranicznych. Najbardziej nierzetelnymi zagranicznymi partnerami biznesowymi dla polskich firm pozostają kontrahenci z krajów sąsiadujących. – W Krajowym Rejestrze Długów widnieje obecnie 727 zagranicznych firm, które nie uregulowały swoich należności wobec polskich przedsiębiorstw. Większość, bo 83 proc. niesolidnych kontrahentów, to przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej, z którą polski biznes robi najwięcej interesów – tłumaczy prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki. – Szacujemy, że skala wierzytelności zagranicznych może być nawet dziesięć razy wyższa – dodaje prezes. 

Krajowy Rejestr Długów odnotowuje obecnie śladowe zadłużenie podmiotów z Rosji, które nie przekracza kilku tysięcy złotych. Nie widnieje w nim Białoruś. Nieco gorzej wypadają tu firmy z Ukrainy, które nie uregulowały 443,6 tys. zł. Niemniej jednak, w związku z wojną, relacje handlowe w tych regionach ulegną załamaniu i wiele polskich firm może mieć problem z odzyskaniem pieniędzy od kontrahentów z tych krajów. 

W gronie czekających na swoje pieniądze największą grupę stanowią spółki z o.o. (257) oraz jednoosobowe działalności gospodarcze (244). Te pierwsze mają jednak dwa razy więcej do odzyskania od zagranicznych dłużników, bo przeszło 11,2 mln zł.

Czytaj więcej

Pesa umacnia się w Europie środkowej, dostarczy tramwaje do Tallina

Wśród branż nie ma zdecydowanego lidera. Poważnym wierzycielem są firmy zajmujące się budownictwem (5,6 mln zł), jak i transportem lub gospodarką magazynową (5,5 mln zł).

Najwięcej, bo 5,6 mln zł, zalegają Litwini. O milion mniej, czyli 4,6 mln zł, Niemcy, a 2,08 mln zł są winni Polakom Słowacy. W 2020 roku obroty handlu zagranicznego z Litwą wyniosły 5,1 mld euro, z Niemcami 119,5 mld euro a ze Słowacją 10,2 mld euro. 

O ile najwyższe sumy polskie firmy próbują odzyskać od Litwinów, o tyle najwięcej dłużników działa w Niemczech. Co trzeci wpisany do KRD zagraniczny podmiot to firma zza Odry. 

Według wstępnych danych GUS, w 2021 r. polskie firmy wyeksportowały za granicę produkty o wartości ponad 1 biliona zł, pobijając zeszłoroczny wynik o 22,8 proc. Obroty w imporcie były zbliżone, również przekroczyły 1 bln zł i były wyższe o 28,8 proc. r/r. Do tego dochodzą także usługi, których polska jest znaczącym dostawcą. Ich wartość zrealizowana przez polski biznes w 2020 r. była szacowana na 257,8 mld zł. Z kolei import usług sięgał 156,5 mld zł.

Drogowy
Nadchodzi tornado rynku pracy. Ukraińcy będą mieli 15 dni na powrót do kraju
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Morski
Nowe porty to większe bezpieczeństwo. DCT Gdańsk nie zmienia planów inwestycyjnych
Drogowy
CPK da pieniądze na zaprojektowanie Drogi Czerwonej w Gdyni
Przewozy
Rosną przewozy do Polski i krajów graniczących z Rosją i Ukrainą
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Szynowy
Budowana południowa trasa Jedwabnego Szlaku pozwoli obejść Małaszewicze