Rosną przewozy do Polski i krajów graniczących z Rosją i Ukrainą

Po wybuchu wojny przewozy na Ukrainę zanotowały znacznie większy spadek niż do Rosji.

Publikacja: 11.04.2022 11:00

Rosną przewozy do Polski i krajów graniczących z Rosją i Ukrainą

Foto: KAS

W ostatnim tygodniu przewozy wszystkimi gałęziami transportu do krajów sąsiadujących z Rosją i Ukrainą wzrosły o 50 proc. w porównaniu do połowy lutego, wylicza firma FouKites. Jej analitycy tłumaczą wzrost przekierowaniem ładunków przeznaczonych dla odbiorców rosyjskich i ukraińskich. W tym samym czasie przewozy do Rosji i na Ukrainę zmalały o 58 proc., zaś do pozostałych europejskich krajów wzrosły o 5 proc. 

Czytaj więcej

Z Rosji i Białorusi wjedzie do Unii tylko poczta i tranzyt do Kaliningradu

W ostatnim tygodniu ilości przesyłane na Ukrainę powiększyły się o 300 proc. tydzień do tygodnia, jednak jest to poziom o 76 proc. mniejszy od notowanego przed wojną. Przewozy do Rosji zmalały o 7 proc. tydzień do tygodnia, przede wszystkim za sprawą 38-procentowej redukcji w imporcie towarów konsumpcyjnych. Towary przemysłowe i inwestycyjne zanotowały 133-procentowy wzrost importu tydzień do tygodnia. W sumie oznacza to spadek w stosunku do okresu przedwojennego o 54 proc. 

Czytaj więcej

Przebazowane transportowce Antonowa nadal latają, ale już nie z Kijowa

Jednocześnie w ostatnim tygodniu wzrosły o 8 proc. opóźnienia w transporcie ładunków drobnicowych do krajów Europy Wschodniej. Czas potrzebny na przeładunek w portach morskich powiększył się o 25 proc. w stosunku do wcześniejszego tygodnia. W ostatnim tygodniu czas oczekiwania na załadunek kontenera wzrósł o 45 proc. w stosunku do wcześniejszego tygodnia i o 40 proc. w stosunku do połowy lutego, wylicza FourKites. 

W terminalach Europy Wschodniej opóźnienia są większe niż w zachodniej części kontynentu. 

Czytaj więcej

Ciężarówki i pociągi wiozą pomoc dla Ukrainy i uchodźców

Po wprowadzeniu przez UE zakazu wjazdu do Unii rosyjskich i białoruskich ciężarówek a także zamknięciu unijnych portów dla rosyjskich i białoruskich statków spodziewany jest gwałtowny spadek przewozów do Rosji i na Białoruś. 

W ostatnim tygodniu przewozy wszystkimi gałęziami transportu do krajów sąsiadujących z Rosją i Ukrainą wzrosły o 50 proc. w porównaniu do połowy lutego, wylicza firma FouKites. Jej analitycy tłumaczą wzrost przekierowaniem ładunków przeznaczonych dla odbiorców rosyjskich i ukraińskich. W tym samym czasie przewozy do Rosji i na Ukrainę zmalały o 58 proc., zaś do pozostałych europejskich krajów wzrosły o 5 proc. 

W ostatnim tygodniu ilości przesyłane na Ukrainę powiększyły się o 300 proc. tydzień do tygodnia, jednak jest to poziom o 76 proc. mniejszy od notowanego przed wojną. Przewozy do Rosji zmalały o 7 proc. tydzień do tygodnia, przede wszystkim za sprawą 38-procentowej redukcji w imporcie towarów konsumpcyjnych. Towary przemysłowe i inwestycyjne zanotowały 133-procentowy wzrost importu tydzień do tygodnia. W sumie oznacza to spadek w stosunku do okresu przedwojennego o 54 proc. 

Szynowy
Finowie zamykają towarowy ruch kolejowy z Rosją
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Szynowy
Budowana południowa trasa Jedwabnego Szlaku pozwoli obejść Małaszewicze
Drogowy
Serwisy ciężarówek zamknięte dla przewoźników z Rosji i Białorusi
Elektromobilność
Ekologia na głowie: cena kilograma wodoru zapiera dech
Produkty i Usługi
Europejski zielony wyścig do automatów paczkowych