Z Rosji i Białorusi wjedzie do Unii tylko poczta i tranzyt do Kaliningradu

Od północy 9 kwietnia UE wprowadziła zakaz wjazdu na terytorium państw członkowskich pojazdów ciężarowych zarejestrowanych w Rosji i na Białorusi.

Publikacja: 10.04.2022 09:01

Z Rosji i Białorusi wjedzie do Unii tylko poczta i tranzyt do Kaliningradu

Foto: Straż Graniczna

Rozporządzenie 2022/576 wprowadza zakaz wykonywania transportu drogowego towarów na terytorium Unii Europejskiej, w tym tranzytu, przez przedsiębiorców transportu drogowego z siedzibą w Rosji lub na Białorusi. Dla zakazu przewidziano okres przejściowy – do 16 kwietnia 2022 r. do transportu towarów rozpoczętego przed 9 kwietnia 2022 r. nie stosuje się wskazanego zakazu transportu drogowego, pod warunkiem że pojazd przedsiębiorstwa transportu drogowego:

a)            znajdował się już na terytorium UE 9 kwietnia 2022 r. lub

b)           musi przejechać tranzytem przez UE, aby powrócić do Rosji lub na Białoruś.

Czytaj więcej

Ciężarówki i pociągi wiozą pomoc dla Ukrainy i uchodźców

Zakaz transportu drogowego nie ma charakteru bezwzględnego, ponieważ nie obejmuje transportu:

a)            poczty w ramach usługi powszechnej;

b)           towarów przewożonych tranzytem przez UE między Obwodem Kaliningradzkim a pozostałym terytorium Rosji, pod warunkiem że transport takich towarów nie jest w inny sposób zakazany.

Czytaj więcej

Przebazowane transportowce Antonowa nadal latają, ale już nie z Kijowa

Ponadto właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na wykonanie transportu towarów przez przedsiębiorcę transportu drogowego z siedzibą w Rosji, jeżeli ustaliły, że taki transport jest niezbędny:

a)            w celu zakupu, przywozu lub transportu do UE gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza;

b)            w celu zakupu, przywozu lub transportu produktów farmaceutycznych, medycznych, rolnych i spożywczych, w tym pszenicy, a także nawozów, których przywóz, zakup i transport jest dozwolony zgodnie z rozporządzeniem;

c)             w celach humanitarnych;

d)            w celu funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych UE i państw członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji lub na Białorusi korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym; lub

e)            w celu przekazania lub wywozu do Rosji dóbr kultury, które są przedmiotem wypożyczenia w kontekście formalnej współpracy kulturalnej z Rosją.

Czytaj więcej

Finowie zamykają towarowy ruch kolejowy z Rosją

Powyższe sankcje nie dotyczą polskich przewoźników drogowych ani przewoźników z innych państw niż Rosja i Białoruś. Można się jednak spodziewać, że Rosja i Białoruś zastosują analogiczny zakaz transportu drogowego dla przewoźników z UE, w tym Polski. W związku z tym Ministerstwo Infrastruktury odradza polskim przewoźnikom wykonywanie podróży do Białorusi i Rosji, a tym, którzy posiadają pojazdy na terytorium tych państw, zaleca ich powrót do Polski.

Rozporządzenie 2022/576 wprowadza zakaz wykonywania transportu drogowego towarów na terytorium Unii Europejskiej, w tym tranzytu, przez przedsiębiorców transportu drogowego z siedzibą w Rosji lub na Białorusi. Dla zakazu przewidziano okres przejściowy – do 16 kwietnia 2022 r. do transportu towarów rozpoczętego przed 9 kwietnia 2022 r. nie stosuje się wskazanego zakazu transportu drogowego, pod warunkiem że pojazd przedsiębiorstwa transportu drogowego:

a)            znajdował się już na terytorium UE 9 kwietnia 2022 r. lub

Pozostało 86% artykułu
Szynowy
Budowana południowa trasa Jedwabnego Szlaku pozwoli obejść Małaszewicze
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Drogowy
Serwisy ciężarówek zamknięte dla przewoźników z Rosji i Białorusi
Elektromobilność
Ekologia na głowie: cena kilograma wodoru zapiera dech
Produkty i Usługi
Europejski zielony wyścig do automatów paczkowych
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Drogowy
Przewoźnicy cały czas kupują tabor i podnoszą ceny usług