CPK da pieniądze na zaprojektowanie Drogi Czerwonej w Gdyni

W tym roku zacznie się projektowanie drogi łączącej gdyński port z obwodnicą.

Publikacja: 11.04.2022 21:52

CPK da pieniądze na zaprojektowanie Drogi Czerwonej w Gdyni

Foto: GDDKiA

GDDKiA z Ministerstwem Infrastruktury i Centralnym Portem Komunikacyjnym podpisała porozumienie o finansowaniu prac przygotowawczych dla budowy Drogi Czerwonej w Gdyni. Spółka Centralny Port Komunikacyjny przekaże na ten cel 20 mln zł. 

Czytaj więcej

Rosną przewozy do Polski i krajów graniczących z Rosją i Ukrainą

Droga Czerwona zapewni bezpośrednie połączenie Portu Gdynia z siecią dróg krajowych, w tym z trasą ekspresową S6. Nowy dwujezdniowy odcinek poprowadzi od Portu Gdynia do węzła Gdańsk Chylonia w miejscu skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta. Istniejąca Trasa Kwiatkowskiego ma ograniczenia nośności i nie zapewnia dobrego połączenia dla ruchu ciężkiego z portem.

Koszty procesu przygotowawczego, które zostaną sfinansowane przez spółkę CPK, to ok. 20 mln zł. Jego realizacja przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowana jest na lata 2022-2025. Szacowana łączna wartość budowy Drogi Czerwonej, bezpośredniego łącznika z obwodnicą Trójmiasta, to ok. 2,7 mld zł.

Czytaj więcej

Ciężarówki i pociągi wiozą pomoc dla Ukrainy i uchodźców

Podpisanie porozumienia rozpoczyna skomplikowany etap prac związany z przygotowaniem inwestycji. Obejmuje on m.in. opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Proces przebiegać będzie przy bieżącej współpracy z Zarządem Portu Morskiego Gdynia. 

GDDKiA

Droga Czerwona powstanie w standardzie wymaganym dla drogowej sieci TEN-T. Przewidziana została jako droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), a z pozostałą siecią będzie skomunikowana poprzez pięć węzłów drogowych. Nie zapominamy również niechronionych uczestnikach ruchu, dlatego przewidzieliśmy realizację infrastruktury dla pieszych i rowerzystów w postaci kładek oraz tuneli. Inwestycja składać się będzie z trzech odcinków o łącznej długości ok. 9 km. 

Czytaj więcej

Przebazowane transportowce Antonowa nadal latają, ale już nie z Kijowa

W Porcie Gdynia przeładowywanych jest rocznie ponad 20 mln ton towarów i prawie 1 mln pasażerów. Ten wynik stanowi prawie 25 proc. wszystkich przeładunków w portach polskich. Port jest elementem sieci TEN-T, w skład której wchodzą strategiczne europejskie szlaki transportowe oraz tzw. infrastruktura punktowa, np. porty lotnicze i morskie oraz terminale drogowo-kolejowe.  

GDDKiA z Ministerstwem Infrastruktury i Centralnym Portem Komunikacyjnym podpisała porozumienie o finansowaniu prac przygotowawczych dla budowy Drogi Czerwonej w Gdyni. Spółka Centralny Port Komunikacyjny przekaże na ten cel 20 mln zł. 

Droga Czerwona zapewni bezpośrednie połączenie Portu Gdynia z siecią dróg krajowych, w tym z trasą ekspresową S6. Nowy dwujezdniowy odcinek poprowadzi od Portu Gdynia do węzła Gdańsk Chylonia w miejscu skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta. Istniejąca Trasa Kwiatkowskiego ma ograniczenia nośności i nie zapewnia dobrego połączenia dla ruchu ciężkiego z portem.

Szynowy
Budowana południowa trasa Jedwabnego Szlaku pozwoli obejść Małaszewicze
Szynowy
Finowie zamykają towarowy ruch kolejowy z Rosją
Drogowy
Serwisy ciężarówek zamknięte dla przewoźników z Rosji i Białorusi
Elektromobilność
Ekologia na głowie: cena kilograma wodoru zapiera dech
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Produkty i Usługi
Europejski zielony wyścig do automatów paczkowych