Nadchodzi tornado rynku pracy. Ukraińcy będą mieli 15 dni na powrót do kraju

Ukraina upomina się o swoich obywateli powołanych do wojska. Budownictwu i transportowi grozi zapaść z powodu braku rąk do pracy.

Publikacja: 12.04.2022 19:11

Nadchodzi tornado rynku pracy. Ukraińcy będą mieli 15 dni na powrót do kraju

Foto: Perohanych/Wikipedia

Rada Najwyższa Ukrainy opublikowała 8 kwietnia projekt nr 7265 dotyczący zmiany Kodeksu Karnego Ukrainy i ustawy o reżimie prawnym stanu wojennego. Projekt przewiduje, że w przypadku wprowadzenia na Ukrainie lub w jej poszczególnych miejscowościach stanu wojennego osoby, które zgodnie z prawem podlegają poborowi do służby wojskowej podczas mobilizacji, zobowiązane są nie później niż 15 dni od wprowadzenia stanu wojennego powrócić na Ukrainę. 

Czytaj więcej

Nowe porty to większe bezpieczeństwo. DCT Gdańsk nie zmienia planów inwestycyjnych

Jedynym usprawiedliwieniem odmowy powrotu jest zakaz wyjazdu z kraju pobytu, klęski żywiołowe, katastrofy, wypadki, podróże służbowe, pobyt w szpitalu lub inne okoliczności, które utrudniają wyjazd z kraju pobytu. 

W Kodeksie Karnym pojawił się artykuł, mówiący, że osoba, która nie wróci jest zagrożona karą pozbawienia wolności na okres od 5 do 10 lat. Adwokat w kancelarii Gide Loyrette Noule Joanna Jasiewicz uważa, że to będzie tsunami dla wielu branż. Podkreśla, że chodzi o obowiązek powrotu niezależnie od uregulowanego pobytu w innym kraju. – To niezwykle poważna sprawa – podkreśla Jasiewicz. 

Obywatele Ukrainy pozostający za granicą będą musieli określić, gdzie chcą funkcjonować. – Takie przepisy dla niektórych osób będą oznaczały konieczność podjęcia decyzji, czy wracam, czy już być może na wiele lat palę mosty na Ukrainę. Na pewno nie ma żadnych narzędzi, aby egzekwować takie przepisy za granicą Ukrainy – zaznacza partner zarządzający w C&C Chakowski & Ciszek, wykładowca na AGH i radca prawny Przemysław Ciszek. 

Czytaj więcej

CPK da pieniądze na zaprojektowanie Drogi Czerwonej w Gdyni

Straż Graniczna podaje, że z Polski na Ukrainę wyjechało do końca 11 lutego 590,7 tys. osób. Nie wiadomo jednak, ile z nich wróciło bronić Ukrainy. W Polsce pracował milion obywateli Ukrainy, z których 330 tys. miało pozwolenie na pracę. 

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk szacuje, że branża budowlana straciła 30 proc. pracowników. Nie ma dokładnych danych ilu kierowców z Ukrainy wróciło bronić ojczyny. Z szacunków wynika, że jest to 15 proc. kierowców w ruchu międzynarodowym. 

Rada Najwyższa Ukrainy opublikowała 8 kwietnia projekt nr 7265 dotyczący zmiany Kodeksu Karnego Ukrainy i ustawy o reżimie prawnym stanu wojennego. Projekt przewiduje, że w przypadku wprowadzenia na Ukrainie lub w jej poszczególnych miejscowościach stanu wojennego osoby, które zgodnie z prawem podlegają poborowi do służby wojskowej podczas mobilizacji, zobowiązane są nie później niż 15 dni od wprowadzenia stanu wojennego powrócić na Ukrainę. 

Jedynym usprawiedliwieniem odmowy powrotu jest zakaz wyjazdu z kraju pobytu, klęski żywiołowe, katastrofy, wypadki, podróże służbowe, pobyt w szpitalu lub inne okoliczności, które utrudniają wyjazd z kraju pobytu. 

Przewozy
Rosną przewozy do Polski i krajów graniczących z Rosją i Ukrainą
Regulacje Ue
Z Rosji i Białorusi wjedzie do Unii tylko poczta i tranzyt do Kaliningradu
Lotniczy
Przebazowane transportowce Antonowa nadal latają, ale już nie z Kijowa
Szynowy
Budowana południowa trasa Jedwabnego Szlaku pozwoli obejść Małaszewicze
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Szynowy
Finowie zamykają towarowy ruch kolejowy z Rosją
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą