W tym roku Polska będzie miała blisko 5 tys. km dróg ekspresowych i autostrad

W kwietniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad obchodzi 20-lecie. Instytucja wydała na drogi już 209 mld zł.

Publikacja: 13.04.2022 10:41

W tym roku Polska będzie miała blisko 5 tys. km dróg ekspresowych i autostrad

Foto: GDDKiA

GDDKiA została powołana do życia ustawą z 1 marca 2002 roku o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawa zniosła centralny organ administracji rządowej - Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych (GDDP) i zlikwidowała Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad (ABiEA). W ich miejsce utworzono nowy organ – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad i obsługujący go urząd: Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 

Czytaj więcej

Pesa umacnia się w Europie środkowej, dostarczy tramwaje do Tallina

Od 2002 do końca 2021 roku Polska wydała na inwestycje w drogi krajowe 209 mld zł. Pierwszy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 budowy dróg Rada Ministrów uchwaliła we wrześniu 2007 roku. Rząd przyspieszył realizację części inwestycji ze względu na powierzenie Polsce i Ukrainie organizacji piłkarskich Mistrzostw Europy w 2012 roku. 

Ogólnoświatowy kryzys finansowy wymógł odłożenie wielu inwestycji. W styczniu 2011 roku rząd ogłosił zmodyfikowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Łączny limit wydatków na drogi ograniczył ze 121 do 82,8 mld zł. W budowie znajdowały się odcinki wartości 54,8 mld zł. 

Czytaj więcej

Nowe porty to większe bezpieczeństwo. DCT Gdańsk nie zmienia planów inwestycyjnych

We wrześniu 2015 roku rząd przyjął kolejny Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku). Pierwotny budżet na jego realizację wynosił 105 mld zł, w lipcu 2017 roku wzrósł do 135 mld zł, we wrześniu 2019 roku do 142,2 mld zł i w czerwcu 2020 roku do 163,9 mld zł. 

Duży udział w realizacji inwestycji drogowych mają fundusze Unii Europejskiej. Od 2004 roku w ramach dofinansowania GDDKiA otrzymała ponad 104 mld zł. 

Przez dwie dekady GDDKiA wydłużyła sieć dróg szybkiego ruchu o niemal 3750 km. PBDK 2014-2023 zakłada wybudowanie 3768 km dróg, w tym blisko 255 km autostrad (plus dobudowa 70 km drugiej jezdni przyszłej A18 od granicy z Niemcami do Golnic) oraz niemal 3090 km dróg ekspresowych. 

Czytaj więcej

Nadchodzi tornado rynku pracy. Ukraińcy będą mieli 15 dni na powrót do kraju

W 2020 roku GDDKiA rozpoczęła realizację rządowego Programu budowy 100 obwodnic, który zakłada budowę do 2030 roku 100 obwodnic o łącznej długości ok. 830 km i wartości 28 mld zł. GDDKiA realizuje również Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej - pierwszy taki wieloletni program dla poprawy BRD. 

W kwietniu 2022 roku sieć dróg szybkiego ruchu liczyła 4623,3 km, w tym 1753,6 km autostrad oraz 2869,7 km dróg ekspresowych. W tym roku Generalna Dyrekcja planuje oddać do użytku 300 km ekspresówek i autostrad. 

GDDKiA została powołana do życia ustawą z 1 marca 2002 roku o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawa zniosła centralny organ administracji rządowej - Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych (GDDP) i zlikwidowała Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad (ABiEA). W ich miejsce utworzono nowy organ – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad i obsługujący go urząd: Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 

Pozostało 83% artykułu
Przewozy
Rosną przewozy do Polski i krajów graniczących z Rosją i Ukrainą
Regulacje Ue
Z Rosji i Białorusi wjedzie do Unii tylko poczta i tranzyt do Kaliningradu
Przewozy
Ciężarówki i pociągi wiozą pomoc dla Ukrainy i uchodźców
Lotniczy
Przebazowane transportowce Antonowa nadal latają, ale już nie z Kijowa
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Szynowy
Budowana południowa trasa Jedwabnego Szlaku pozwoli obejść Małaszewicze