Jest to retorsja za wprowadzony przez władze białoruskie zakaz wjazdu na Białoruś dla polskich ciężarówek przez przejścia graniczne białorusko-litewskie oraz białorusko-łotewskie. 

Straż Graniczna wyjaśnia, że "Ograniczenia w zakresie odprawy pojazdów ciężarowych, nie będą dotyczyły pojazdów zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej. Pojazdy zarejestrowane na terenie innych państw/obszarów niż ww. nie będą odprawiane na przejściu granicznym w Kukurykach."

Polski zakaz wjazdu będzie obowiązywał do czasu cofnięcia białoruskiego zakazu. 

Czytaj więcej

Białoruś wpuści polskie ciężarówki tylko jednym przejściem

MSWiA zaznacza, że ograniczenie nie dotyczy ruchu osobowego na przejściu granicznym w Terespolu.

Unia Europejska zakazała wjazdu na swoje terytorium pojazdom rejestrowanym w Rosji i na Białorusi. Jedynym wyjątkiem są jednorazowe przewozy towarów za zgodą administracji państwa, na konkretny przejazd dla konkretnego przewoźnika na konkretnej trasie w zdefiniowanym terminie. 

Takie zezwolenia wydają niektóre państwa unijne (np. Niemcy) i w takiej sytuacji Polska jest zobowiązana przepuścić taki transport. Są to jednostkowe przypadki.