Transport międzynarodowy Ukrainy powoli odbudowuje się

Ostatnie dni przyniosły wzrost wymiany handlowej Ukrainy, gdy transport międzynarodowy Rosji cały czas notuje spadki.

Publikacja: 03.03.2023 16:24

Transport międzynarodowy Ukrainy powoli odbudowuje się

Foto: PKP LHS

Podczas gdy dostawy do Rosji i na Ukrainę znacznie spadły w 2022 r., ostatnie 14-dniowe średnie wielkości importu pokazują, że rosyjski łańcuch dostaw dramatycznie się pogarsza, podczas gdy ukraiński stale się poprawia. – Rosja odnotowała spadek wielkości importu o 96,2 proc. rok do roku, podczas gdy Ukraina wzrosła o 14,3 proc. w tym samym okresie. 

FourKites

Przesyłki do krajów graniczących z Ukrainą i Rosją oraz do innych krajów europejskich wzrosły rok do roku – porównuje dyrektor zarządzający Network Collaboration w FourKites Gleen Koepke. 

Przypuszcza, że w nadchodzącym roku jest mało prawdopodobne, aby udało się odzyskać jakąkolwiek stabilność, ale biorąc pod uwagę globalne zainteresowanie Chin i Rosji oraz Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, łańcuchy dostaw mogą przejść gruntowną przebudowę. 

Czytaj więcej

Girteka sprowadza kierowców jumbo jetami

Rosja zezwalała na wjazd nierosyjskim przewoźnikom na podstawie zezwoleń, ale wojna spowodowała znaczne ograniczenie ruchu. – Prawdopodobnie miną dziesięciolecia, zanim międzynarodowe firmy będą chciały wznowić działalność i odzyskać utracone inwestycje w regionie – przypuszcza Koepke. 

Przypomina, że Morze Czarne jest krytycznym ogniwem, dzięki któremu Ukraina może być połączona ze światową gospodarką i nie być krajem śródlądowym zależnym od sąsiednich krajów i partnerów handlowych. – Na Morzu Czarnym zmienią się trasy statków. To ryzyko i długoterminowe implikacje będą oczywiście pokrywać się z terytoriami, które są w posiadaniu, ale z logistycznego punktu widzenia Morze Czarne jest głównym korytarzem strategicznym zarówno dla towarów importowanych, jak i eksportowych – zaznacza przedstawiciel FourKites.

FourKites

Zmieniające się otoczenie makroekonomiczne (mniejszy popyt, większa przepustowość, utrzymująca się inflacja) wpłynęło na sposób, w jaki spedytorzy podchodzą do transportu towarów w strefie działań wojennych. Bezpieczeństwo i ryzyko są głównymi czynnikami jakie pod uwagę biorą firmy transportowe w strefie działań wojennych. – W mniejszym stopniu kierują się popytem, ​​przepustowością i inflacją. – Chociaż Rosja i Ukraina wytwarzają określone produkty i są eksporterami netto niektórych towarów, na ogólnym poziomie globalnym łańcuchy dostaw pozostały odporne na zawirowania wojenne, znalazły alternatywy i mogą przetrwać nawet w dłuższej perspektywie – uważa Koepke.

Podczas gdy dostawy do Rosji i na Ukrainę znacznie spadły w 2022 r., ostatnie 14-dniowe średnie wielkości importu pokazują, że rosyjski łańcuch dostaw dramatycznie się pogarsza, podczas gdy ukraiński stale się poprawia. – Rosja odnotowała spadek wielkości importu o 96,2 proc. rok do roku, podczas gdy Ukraina wzrosła o 14,3 proc. w tym samym okresie. 

Przesyłki do krajów graniczących z Ukrainą i Rosją oraz do innych krajów europejskich wzrosły rok do roku – porównuje dyrektor zarządzający Network Collaboration w FourKites Gleen Koepke. 

Drogowy
Sprawdzamy, czy tiry jadą przez zachodnią i południową granicę
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Drogowy
Firmy transportowe płacą akcjonariuszom dywidendę
Drogowy
Jesienne żniwa transportowe nie poprawią rentowności transportu
Drogowy
Kanada testuje Solarisy
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Drogowy
Chińczycy zdobyli rosyjski rynek ciężarówek
Drogowy
Nadchodzi nowa generacja ciężarówek Jelcz. Tylko kierownica została taka sama