Poprawa w transporcie spodziewana w 2024 roku

Wskaźniki pokazują pogłębiający się zastój w branży transportowej. Poprawa może nadejść dopiero w 2024 roku.

Publikacja: 23.08.2023 17:39

Poprawa w transporcie spodziewana w 2024 roku

Foto: GDDKiA

Przygotowany przez Upply, Ti, IRU europejski wskaźnik cen drogowego transportu towarowego zmalał o 0,2 punktu w ujęciu kwartał do kwartału, choć rok do roku jest powyżej o 2,8 punktu.

Wskaźnik na rynku chwilowym spadł o 3,5 punktu kwartał do kwartału i 7,5 punktu rok do roku. Krótkoterminowy popyt na drogowy transport towarowy spada wraz z malejącą konsumpcją. 

Czytaj więcej

Zmowa cenowa dilerów ciężarówek przed sądem

Wraz z popytem spadają stawki

Rynek kontraktów odnotował znacznie mniejsze spadki stóp procentowych ze względu na podwyższoną bazę kosztów w porównaniu z 2022 rokiem. Skutkuje to spadkiem wskaźnika rynku chwilowego poniżej wskaźnika kontraktowego po raz pierwszy od sześciu lat, podkreślają autorzy raportu. 

Wskaźnik porównawczy stawek spotowych dla europejskiego transportu drogowego za II kwartał 2023 r. wyniósł 126,3, czyli był o 3,5 punktu niższy niż w I kwartale 2023 r. i był o 7,5 punktu niższy w porównaniu rok do roku.

Indeks porównawczy stawek kontraktów na europejski transport towarowy w drugim kwartale 2023 r. wyniósł 126,9, czyli był o 0,2 punktu niższy niż w pierwszym kwartale 2023 r., ale o 2,8 punktu wyższy niż w drugim kwartale 2022 r.

W drugim kwartale 2023 r. po raz pierwszy w ciągu sześciu lat dostępnych danych wskaźnik stóp kontraktowych był wyższy niż wskaźnik stawek spot. Na dodatek koszty są nadal wysokie, pomimo lekkiego spadku cen paliw. Średnia ważona cena oleju napędowego w UE w lipcu 2023 r. utrzymuje się na poziomie o 16,9% wyższym w porównaniu z lipcem 2021 roku. – Koszty drogowego transportu towarowego w Europie pozostają średnio o 12–15% wyższe niż przed pandemią – szacuje dyrektor generalny Upply Thomas Larrieu. 

Czytaj więcej

Marne perspektywy dla transportu na ten rok

Przewoźnicy przyznają, że sytuacja w transporcie jest minorowa. – Przedsiębiorcy likwidują firmy lub wyrejestrowują czasowo samochody, żeby uniknąć płacenia podatków od środków transportu. Nawet dzisiaj kolega wyrejestrował czasowo 8 zestawów, czyli połowę posiadanej floty – podaje przykład prezes Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów „Podlasie” Karol Rychlik. 

Przebiegi zmalały o 30 proc. 

Na Górnym Śląsku także firmy czują słabnącą koniunkturę. – Już pod koniec ub.r. czuliśmy spowolnienie, a ten rok fatalny. Niektóre auta wyjechały na trasy dopiero po 20 stycznia. Sierpień tradycyjnie jest miesiącem wakacyjnym, z pozamykanymi fabrykami, jednak wyraźnie maleje liczba zleceń. Jeszcze nie tak dawno zestawy plandekowe wykonywały 11 tys. km miesięcznie, teraz 7 tys. km. Spadek raczej nie dotyczy transportu specjalistycznego jak gaz, szkło – zaznacza prezes Górnośląskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Kornelia Lewandowska. 

Z braku zleceń maleje zapotrzebowanie na kierowców. Nowe dane IRU pokazują, że niedobory kierowców w Europie zmniejszyły się w 2023 r., a 7% stanowisk kierowców jest nieobsadzonych. 

Czytaj więcej

Będzie coraz więcej kradzieży ładunków z ciężarówek

Oczekuje się, że w 2023 r. stawki frachtu pozostaną na niskim poziomie, ale wysokie koszty nadal utrzymują się na stosunkowo wysokim poziomie. Spadające poziomy zamówień, spotęgowane przez najwyższe od 22 lat stopy procentowe Europejskiego Banku Centralnego, wskazują, że presja popytowa na rynku kontraktowym będzie w dalszym ciągu słabnąć, umożliwiając spadki w drugiej połowie 2023 r., aczkolwiek do wyższego minimalnego poziomu ze względu na wyższy koszt przewoźnika baza. – Popyt ponownie wzrośnie dopiero w 2024 r., spodziewamy się, że stawki będą kontynuowały tendencję spadkową w dającej się przewidzieć przyszłości – prognozuje dyrektor ds. rozwoju komercyjnego w Ti Michael Clover. 

Przygotowany przez Upply, Ti, IRU europejski wskaźnik cen drogowego transportu towarowego zmalał o 0,2 punktu w ujęciu kwartał do kwartału, choć rok do roku jest powyżej o 2,8 punktu.

Wskaźnik na rynku chwilowym spadł o 3,5 punktu kwartał do kwartału i 7,5 punktu rok do roku. Krótkoterminowy popyt na drogowy transport towarowy spada wraz z malejącą konsumpcją. 

Pozostało 91% artykułu
Drogowy
Zmotoryzowanych czeka blokada na DK 25
Drogowy
Rejestracje ciężarówek mogą odbić jesienią
Drogowy
Sankcje uderzyły w Białorusinów. Potężne kolejki na granicy z Polską
Drogowy
Czy przewoźników czeka fala pożarów ciężarówek?
Materiał Promocyjny
Mity i fakty – Samochody elektryczne nie są ekologiczne
Drogowy
Fatalne wieści z rynku naczep