100 mln zł na wodorowe stacje

Ponad 1,6 mld zł na nowe i zmodernizowane ładowarki oraz stacje wodoru w Polsce.

Publikacja: 29.10.2021 20:34

Ładowarki autobusowe Medcom

Ładowarki autobusowe Medcom

Foto: Robert Przybylski

Komisja Europejska zgodziła się 29 października na wdrożenie polskiego programu pomocowego, a Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaakceptowała program. 

NFOŚiGW przygotował program „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Przewiduje on dofinansowanie przedsięwzięć polegających na: budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania, utworzeniu punktu ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, który nie będzie wykorzystywany do świadczenia usługi ładowania, budowie ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50kW, przebudowie ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW, a także budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru. 

Budżet na dofinansowanie wspomnianych inwestycji w formie bezzwrotnej dotacji wyniesie łącznie do 870 mln zł. Dofinansowanie może sięgać połowy kosztów kwalifikowanych inwestycji. KE zależy, aby ładowarki i wodorowe stacje stanęły przede wszystkich przy drogach należących do sieci TEN-T. 

Największe kwoty (po 315 mln zł) zostaną skierowane na budowę bądź przebudowę ogólnodostępnych stacji ładowania umożliwiających świadczenie usługi ładowania prądem samochodów elektrycznych. 70 mln zł zostanie przeznaczonych na dofinansowanie budowy stacji innych niż ogólnodostępne. Do 100 mln zł wesprze pilotażową budowę ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru. Obiekty umożliwią zebranie doświadczeń rynkowych i technicznych. 

O dofinasowanie będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i   rolnicy indywidualni. Program ma być realizowany w latach 2021-2028, przy czym podpisywanie umów będzie się odbywać do 31 grudnia 2025 r., a wydatkowanie środków finansowych potrwa do 15 grudnia 2028 roku.

Do uruchomienia programu potrzeba jeszcze rozporządzania Ministra Klimatu i Środowiska, które obecnie jest procedowane. 

Komisja Europejska zgodziła się 29 października na wdrożenie polskiego programu pomocowego, a Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaakceptowała program. 

NFOŚiGW przygotował program „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Przewiduje on dofinansowanie przedsięwzięć polegających na: budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania, utworzeniu punktu ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, który nie będzie wykorzystywany do świadczenia usługi ładowania, budowie ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50kW, przebudowie ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW, a także budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru. 

Elektromobilność
Do końca 2021 roku powstaną dwa standardy ciężarówkowych ładowarek
Elektromobilność
Elektryczne ciężarówki – trolejbusy czy elektrowozy?
Elektromobilność
Zielone floty w zasięgu ręki
Elektromobilność
BP zbuduje wodorowe stacje
Elektromobilność
Producenci elektrycznych dostawczaków biorą kurierów na cel
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy