W czerwcu Sejm zagłosuje nad ustawą o oddelegowaniu kierowców

Sejm będzie pracować w połowie czerwca nad ustawą o delegowaniu kierowców. Skorzystają na niej także polscy przedsiębiorcy, więcej otrzymają również kierowcy.

Publikacja: 26.05.2023 10:10

W czerwcu Sejm zagłosuje nad ustawą o oddelegowaniu kierowców

Foto: Robert Przybylski

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury ujednolici system naliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne oraz wysokość zaliczki na podatek dochodowy kierowców, poprzez zastosowanie jednolitej stawki diety zagranicznej (tzw. „wirtualnej diety”). 

Resort podkreśla, że w przypadku kierowców zatrudnionych w Polsce i wykonujących zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, w skład przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne nie będzie wchodzić kwota stanowiąca równowartość 60,00 euro za każdy dzień pobytu poza granicami Polski. 

Czytaj więcej

Na autostradach i ekspresówkach rząd daje priorytet osobówkom

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, jeżeli kierowca nie osiągnie ww. przeciętnego wynagrodzenia (w 2023 r. w wysokości 6 935,00 zł brutto), nie będą miały zastosowania odliczenia dotyczące ww. składki ZUS. 

W przypadku podatku PIT, projekt ustawy wskazuje, aby opodatkowaniu nie podlegała cześć przychodów kierowców w wysokości 20,00 euro za każdy dzień pobytu za granicą, licząc od pierwszego dnia tego pobytu, bez progu dotyczącego przekroczenia przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. 

Ponadto, w przypadku kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe w skład przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek PIT nie wchodziłyby należności stanowiące zwrot równowartości poniesionych przez kierowcę kosztów, m.in. noclegu w przypadku tygodniowego regularnego okresu odpoczynku, którego kierowca nie może odbierać w pojeździe, podróży środkami transportu innymi niż pojazd będący w dyspozycji pracodawcy do miejsca, w którym kierowca rozpocznie przewóz oraz innych niezbędnych udokumentowanych wydatków. 

Czytaj więcej

Wielton w trybie oszczędnościowym

MI zaznacza, że trzecim istotnym rozwiązaniem objętym zakresem przedmiotowego projektu ustawy jest zapewnienie możliwości wypłaty wynagrodzenia kierowcom delegowanym w dwóch ratach, w stałym i ustalonym z góry terminie. Pierwsza rata, płatna z dołu, byłaby wypłacana nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego, przez co zachowana zostałaby alimentacyjna funkcja wynagrodzenia. Z kolei druga rata, płatna z dołu, byłaby wypłacana niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia, nie później jednak niż do 21 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Prawidłowe wyliczenie należnego wynagrodzenia utrudnia bowiem wysoka mobilność kierowców delegowanych. 

Natomiast 26 maja Sejm będzie głosować nad zakazem wyprzedzania dla samochodów ciężarowych na autostradach i ekspresówkach oraz nad darmowymi dla aut osobowych przejazdami autostradami zarządzanymi przez GDDKiA. Obie regulacja mogą obowiązywać od 1 lipca. 

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury ujednolici system naliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne oraz wysokość zaliczki na podatek dochodowy kierowców, poprzez zastosowanie jednolitej stawki diety zagranicznej (tzw. „wirtualnej diety”). 

Resort podkreśla, że w przypadku kierowców zatrudnionych w Polsce i wykonujących zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, w skład przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne nie będzie wchodzić kwota stanowiąca równowartość 60,00 euro za każdy dzień pobytu poza granicami Polski. 

Krajowe
Przewoźnicy będą mogli korzystać z rejestrowanych za granicą ciężarówek
Krajowe
Jak kontrolować przewozy kabotażowe?
Krajowe
Elektroniczna kontrola zezwoleń od lipca
Krajowe
Rząd pracuje nad zmianą statusu inspektorów transportu drogowego
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Krajowe
Miliardy euro dla polskich firm transportowych
Krajowe
Trwa cichy protest inspektorów