Delegowanie kierowców na szybkiej ścieżce w Sejmie

Na posiedzeniu plenarnym Sejmu pierwsze czytanie projektu ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym będzie 7 lipca. Sejmowa Komisja Infrastruktury zaaprobowała projekt 5 lipca.

Publikacja: 05.07.2023 14:53

Delegowanie kierowców na szybkiej ścieżce w Sejmie

Foto: Mercedes-Benz Truck

Przy okazji ustawy o delegowaniu istotne zmiany czekają polskich przewoźników. Przedsiębiorcy uzyskali ważne dla nich zapisy, w tym:

- ujednolicenia stawek diet służących do obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,

- podwyższenia wysokości tej stawki do 60 euro, choć branża miała nadzieje na wyższa sumę,

- możliwość wypłacania przynajmniej części wynagrodzenia kierowców w późniejszym terminie niż określony w Kodeksie pracy, w związku z koniecznością rozliczenia godzin przepracowanych w poszczególnych krajach,

- możliwość zwrotu kosztów korzystania przez kierowców z urządzeń sanitarnych w formie ryczałtu, zwrotu kosztów noclegu, odebranego przez kierowcę poza kabiną pojazdu w trakcie odbioru regularnego odpoczynku oraz zwrotu kosztów związanych z dojazdem kierowców do i z miejsca odpowiednio rozpoczęcia lub zakończenia pracy, realizowanego innym środkiem transportu niż pojazd używany do przewozu. 

Czytaj więcej

Rekordowe ładunki na drogach wodnych i lądowych

Komisja przyjęła postulat związku pracodawców Transport Logistyka Polska objęciem przepisów o delegowaniu przewozów dwustronnych wykonywanych przez przewoźników spoza Unii Europejskiej. Dzisiaj ze względu na niższe koszty zagranicznych przewoźników, w tym koszty pracy, polscy przewoźnicy nie są w stanie z nimi konkurować. Jako przykład można wskazać przewozy Polska-Ukraina, gdzie rynek obsługują dzisiaj wyłącznie ukraińscy przewoźnicy.  

ZMPD postulowało propozycję podwyższenia kar dla zagranicznych przewoźników nie stosujących się do polskich przepisów o delegowaniu oraz propozycję objęcia systemem SENT wszystkich przewozów kabotażowych. – Ministerstwo Infrastruktury nie odrzuciło naszych poprawek i obiecało przeanalizować możliwość ich uwzględnienia i tym samym wykazało się dobrą wolą – stwierdza dyrektor Departamentu Transportu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Piotr Mikiel. 

OZPTD postulowało, aby kwota przeciętego wynagrodzenia w gospodarce używana jako dolna granica odliczeń wykonywanych przy obliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne kierowcy odnosiła się do wynagrodzenia z roku poprzedzającego rok rozliczeniowy. – Jest to krok w dobrym kierunku, bo od samego początku poszukujemy rozwiązań, które zgodnie z prawodawstwem europejskim pozwoliłyby obniżyć koszt dla pracodawców – uważa Mikiel. 

Prezes TLP Maciej Wroński ocenia, że propozycja jest niewątpliwie bardzo interesująca, gdyż oznaczałaby znaczące obniżenie wysokości składek odprowadzanych do ZUS-u. – Trzeba się jednak liczyć z tym, że prawdopodobieństwo akceptacji tego rozwiązania przez rząd (a w szczególności przez resort pracy) jest znikome – przypuszcza Wroński. 

Czytaj więcej

Spedytorzy proszą rzecznika MSP o ratunek

W Ocenie Skutków Regulacji resort wyliczył, że dzięki wprowadzonym zmianom kierowca w transporcie międzynarodowym będzie mógł zarobić rocznie netto średnio 1600 zł więcej, a koszt przedsiębiorcy będzie niszy o 1400 zł na jednego kierowcę - wyliczenie dotyczy 12 dniowego pobytu kierowcy za granicą.

Przy okazji ustawy o delegowaniu istotne zmiany czekają polskich przewoźników. Przedsiębiorcy uzyskali ważne dla nich zapisy, w tym:

- ujednolicenia stawek diet służących do obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,

Pozostało 93% artykułu
Krajowe
Rząd chce zmniejszyć obciążenia socjalne przewoźników
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Krajowe
Czy rząd wyda czasowy zakaz rejestracji firm transportowych?
Krajowe
Przewoźnicy będą mogli korzystać z rejestrowanych za granicą ciężarówek
Krajowe
Jak kontrolować przewozy kabotażowe?
Krajowe
Elektroniczna kontrola zezwoleń od lipca