Delegowanie kierowców na szybkiej ścieżce w Sejmie

Na posiedzeniu plenarnym Sejmu pierwsze czytanie projektu ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym będzie 7 lipca. Sejmowa Komisja Infrastruktury zaaprobowała projekt 5 lipca.

Publikacja: 05.07.2023 14:53

Delegowanie kierowców na szybkiej ścieżce w Sejmie

Foto: Mercedes-Benz Truck

Przy okazji ustawy o delegowaniu istotne zmiany czekają polskich przewoźników. Przedsiębiorcy uzyskali ważne dla nich zapisy, w tym:

- ujednolicenia stawek diet służących do obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,

- podwyższenia wysokości tej stawki do 60 euro, choć branża miała nadzieje na wyższa sumę,

- możliwość wypłacania przynajmniej części wynagrodzenia kierowców w późniejszym terminie niż określony w Kodeksie pracy, w związku z koniecznością rozliczenia godzin przepracowanych w poszczególnych krajach,

- możliwość zwrotu kosztów korzystania przez kierowców z urządzeń sanitarnych w formie ryczałtu, zwrotu kosztów noclegu, odebranego przez kierowcę poza kabiną pojazdu w trakcie odbioru regularnego odpoczynku oraz zwrotu kosztów związanych z dojazdem kierowców do i z miejsca odpowiednio rozpoczęcia lub zakończenia pracy, realizowanego innym środkiem transportu niż pojazd używany do przewozu. 

Czytaj więcej

Rekordowe ładunki na drogach wodnych i lądowych

Komisja przyjęła postulat związku pracodawców Transport Logistyka Polska objęciem przepisów o delegowaniu przewozów dwustronnych wykonywanych przez przewoźników spoza Unii Europejskiej. Dzisiaj ze względu na niższe koszty zagranicznych przewoźników, w tym koszty pracy, polscy przewoźnicy nie są w stanie z nimi konkurować. Jako przykład można wskazać przewozy Polska-Ukraina, gdzie rynek obsługują dzisiaj wyłącznie ukraińscy przewoźnicy.  

ZMPD postulowało propozycję podwyższenia kar dla zagranicznych przewoźników nie stosujących się do polskich przepisów o delegowaniu oraz propozycję objęcia systemem SENT wszystkich przewozów kabotażowych. – Ministerstwo Infrastruktury nie odrzuciło naszych poprawek i obiecało przeanalizować możliwość ich uwzględnienia i tym samym wykazało się dobrą wolą – stwierdza dyrektor Departamentu Transportu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Piotr Mikiel. 

OZPTD postulowało, aby kwota przeciętego wynagrodzenia w gospodarce używana jako dolna granica odliczeń wykonywanych przy obliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne kierowcy odnosiła się do wynagrodzenia z roku poprzedzającego rok rozliczeniowy. – Jest to krok w dobrym kierunku, bo od samego początku poszukujemy rozwiązań, które zgodnie z prawodawstwem europejskim pozwoliłyby obniżyć koszt dla pracodawców – uważa Mikiel. 

Prezes TLP Maciej Wroński ocenia, że propozycja jest niewątpliwie bardzo interesująca, gdyż oznaczałaby znaczące obniżenie wysokości składek odprowadzanych do ZUS-u. – Trzeba się jednak liczyć z tym, że prawdopodobieństwo akceptacji tego rozwiązania przez rząd (a w szczególności przez resort pracy) jest znikome – przypuszcza Wroński. 

Czytaj więcej

Spedytorzy proszą rzecznika MSP o ratunek

W Ocenie Skutków Regulacji resort wyliczył, że dzięki wprowadzonym zmianom kierowca w transporcie międzynarodowym będzie mógł zarobić rocznie netto średnio 1600 zł więcej, a koszt przedsiębiorcy będzie niszy o 1400 zł na jednego kierowcę - wyliczenie dotyczy 12 dniowego pobytu kierowcy za granicą.

Krajowe
Elektroniczna kontrola zezwoleń od lipca
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Krajowe
Rząd pracuje nad zmianą statusu inspektorów transportu drogowego
Krajowe
Miliardy euro dla polskich firm transportowych
Krajowe
Trwa cichy protest inspektorów
Krajowe
Strata samochodu po dobrym piwku