Organizacja GITD będzie ustalana na nowo

Umundurowienie i konsolidacja struktur GITD jest niewykluczona, ale pojawią się nowe projekty ustaw.

Publikacja: 26.01.2024 13:07

Organizacja GITD będzie ustalana na nowo

Foto: GITD

Projekty ustaw o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (zakładającą odzespolenie i konsolidację struktur Inspekcji Transportu Drogowego) oraz projekt ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego (zakładający przekształcenie ITD w służbę mundurową) będą stworzone na nowo. Oba zostały przyjęte 5 i 8 grudnia przez poprzednią Radę Ministrów, ale prace nad nimi nie są kontynuowane. 

W liście do redakcji Rzeczpospolitej Biuro Informacji i Promocji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego stwierdziło, że „Niezbędne rozwiązania organizacyjne dotyczące funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego zostaną zaproponowane po przeprowadzeniu szerokich konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.”

Czytaj więcej

Włochy na celowniku InPostu

Powodem jest, jak wyjaśnia Biuro Informacji odrębny tryb przyjęcia tych projektów przez poprzednią Radę Ministrów „bez przeprowadzenia wszystkich etapów rządowego procesu legislacyjnego.” 

Zmiana organizacyjna GITD wymaga przede wszystkim zgody MSWiA na uszczuplenie władzy wojewodów, którym do tej porty podlegają Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego. Wybrane rozwiązanie ma m.in. ułatwić wojewodom ochronę dróg przez przeciążonym transportem. 

Z kolei projekt ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego ma przekształcić Inspekcję Transportu Drogowego w umundurowaną formację. Takie rozwiązanie ułatwi prowadzenie kontroli na terenie całego kraju, przez całą dobę. 

Wiąże się to jednak z kosztami (ocenianymi na 40 mln zł rocznie) w postaci wyższych wynagrodzeń i wcześniejszego przejścia na emeryturę. Na nowe wydatki musi zgodzić się Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Na zmianach zależy przewoźnikom, którzy domagają się skuteczniejszych kontroli zagranicznej konkurencji oraz 900 pracownikom ITD. Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego postuluje utworzenie na forum Rady Dialogu Społecznego zespołu, który przygotuje zmiany. – Utworzenie zespołu przy RDS ma na celu stwierdzenie celowości dokonania zmian organizacyjnych w ITD. Wierzymy, że zespół wskaże że charakter naszej pracy jest zbieżny z tym co robią służby mundurowe. Nie zgadzamy się na nierówne traktowanie zarówno wobec służb mundurowych, jak i pracowników korpusu służby cywilnej („urzędników”), w związku z tym poprosiliśmy o zgłoszenie konieczności utworzenia takiej grupy, by wytyczyć konkretny kierunek działania naszej formacji – opisuje przewodnicząca Rady Krajowej Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego Urszula Cyprowska. 

Podkreśla, że RDS nie ma na celu negocjacji podwyżek dla pracowników. 

Czytaj więcej

Rolnicy blokują Europę, przewoźnicy domagają się przejazdu

Zaznacza, że związkowcy nie zgadzają się na przeprocedowanie wyłącznie odzespolenia. – Tylko odzespolenie w pakiecie z ustawą o Inspekcji Transportu Drogowego ma dla nas znaczenia – wskazuje Cyprowska. 

Przyznaje, że podwyżki, o które walczą inspektorzy GITD w ramach sporu zbiorowego z pracodawcą nie otrzymały póki co zielonego światła z Ministerstwa Finansów. – Trudno więc wskazywać perspektywę czasową ich wprowadzenia. Natomiast jeśli chodzi o zmiany organizacyjne to jest to proces długotrwały. Na chwilę obecną 8 grudnia 2023 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ITD, ale nie znajduje on poparcia obecnych władz i jesteśmy na etapie walki o jego przetrwanie. Projekt ten odzwierciedla oczekiwania zarówno inspektorów jak i zrzeszeń przewoźników co do formy działania ITD - statut służby mundurowej, ale jednocześnie wymaga wielu poprawek celem dostosowania do obecnych warunków – przypomina przewodnicząca.

Projekty ustaw o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (zakładającą odzespolenie i konsolidację struktur Inspekcji Transportu Drogowego) oraz projekt ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego (zakładający przekształcenie ITD w służbę mundurową) będą stworzone na nowo. Oba zostały przyjęte 5 i 8 grudnia przez poprzednią Radę Ministrów, ale prace nad nimi nie są kontynuowane. 

W liście do redakcji Rzeczpospolitej Biuro Informacji i Promocji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego stwierdziło, że „Niezbędne rozwiązania organizacyjne dotyczące funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego zostaną zaproponowane po przeprowadzeniu szerokich konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.”

Pozostało 83% artykułu
Krajowe
Rząd chce zmniejszyć obciążenia socjalne przewoźników
Krajowe
Czy rząd wyda czasowy zakaz rejestracji firm transportowych?
Krajowe
Przewoźnicy będą mogli korzystać z rejestrowanych za granicą ciężarówek
Krajowe
Jak kontrolować przewozy kabotażowe?
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Krajowe
Elektroniczna kontrola zezwoleń od lipca
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży