Bat na pośredników w przewozach ładunków

Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, który wprowadzi zakaz zlecania transportu podmiotom bez wystarczających uprawnień pod groźbą kar pieniężnych.

Publikacja: 06.03.2024 09:23

Bat na pośredników w przewozach ładunków

Foto: GDDKiA

Nowelizacja ma uregulować zasady zlecania krajowego przewozu drogowego rzeczy, międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy oraz przewozu kabotażowego przez podmioty wykonujące inne czynności związane z przewozem jako spedytorzy, nadawcy lub podwykonawcy tych podmiotów. – Przed zleceniem przewozu drogowego zlecający będzie zobowiązany do sprawdzenia, czy przewoźnik drogowy, któremu zamierza powierzyć transport, posiada stosowne uprawnienia. Mowa o weryfikacji dokumentów uprawniających do wykonania danego rodzaju przewozu drogowego oraz związanych z przewożonym ładunkiem. Do obowiązków zlecającego będzie należeć także wystawienie i przekazanie przewoźnikowi drogowemu dokumentu potwierdzającego zlecenie – wyjaśnia prawniczka w TC Kancelarii Prawnej Paulina Eliasz-Pietrusewicz. 

Czytaj więcej

Największe porty na Bałtyku w 2023 roku

Projekt zakłada zobowiązanie zlecającego do zachowania dokumentacji przez okres 5 lat, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono zlecenie. – Chodzi o kopie lub oryginały dokumentów uprawniających przewoźnika do wykonania danego rodzaju przewozu drogowego, dokumentów związanych z przewożonym ładunkiem oraz dokumentu potwierdzającego zlecenie. Wspomniane dokumenty będą musiały zostać przedstawione organom kontrolnym na ich żądanie – wskazuje ekspertka TC Kancelarii Prawnej.

Projekt jest na etapie nowelizacji. – Poprzez wprowadzenie wymogu posiadania odpowiednich uprawnień do zlecania przewozów, rząd zamierza wyeliminować przestrzeń dla nieuczciwych praktyk, które dotychczas mogły negatywnie wpływać na rynek. Obowiązek przechowywania dokumentacji oraz zaostrzenie sankcji za nieprzestrzeganie przepisów podkreślają zobowiązanie do utrzymania wysokich standardów w sektorze transportowym – ocenia Paulina Eliasz-Pietrusewicz. 

Pośrednicy od lat są krytykowani przez przewoźników za nadmierne marże. Protesty budzą także wielokrotni pośrednicy, bywa, że ładunek przechodzi przez kilka biur pośrednictwa, a ostateczna cena ledwie pokrywa jedynie kosztu dróg i paliwa. 

Czytaj więcej

Komisja Europejska proponuje zmiany w umowach transportowych z Ukrainą

Zarówno spedytorzy jak i przewoźnicy rozważą zaproponowane zapisy gdy projekt trafi do konsultacji społecznych. Z danych Ministerstwa Infrastruktury wynika, że na koniec 2022 roku (najświeższy raport) starostowie wydali 14,4 tys. licencji pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Jest to o tysiąc licencji więcej w stosunku do 2021 roku. 

Nowelizacja ma uregulować zasady zlecania krajowego przewozu drogowego rzeczy, międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy oraz przewozu kabotażowego przez podmioty wykonujące inne czynności związane z przewozem jako spedytorzy, nadawcy lub podwykonawcy tych podmiotów. – Przed zleceniem przewozu drogowego zlecający będzie zobowiązany do sprawdzenia, czy przewoźnik drogowy, któremu zamierza powierzyć transport, posiada stosowne uprawnienia. Mowa o weryfikacji dokumentów uprawniających do wykonania danego rodzaju przewozu drogowego oraz związanych z przewożonym ładunkiem. Do obowiązków zlecającego będzie należeć także wystawienie i przekazanie przewoźnikowi drogowemu dokumentu potwierdzającego zlecenie – wyjaśnia prawniczka w TC Kancelarii Prawnej Paulina Eliasz-Pietrusewicz. 

Krajowe
Elektroniczna kontrola zezwoleń od lipca
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Krajowe
Rząd pracuje nad zmianą statusu inspektorów transportu drogowego
Krajowe
Miliardy euro dla polskich firm transportowych
Krajowe
Trwa cichy protest inspektorów
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Krajowe
Strata samochodu po dobrym piwku