Komisja Europejska proponuje zmiany w umowach transportowych z Ukrainą

Komisja proponuje przedłużenie do końca 2025 roku umów o transporcie drogowym z Ukrainą i Mołdawią, ale z zastrzeżeniami.

Publikacja: 05.03.2024 18:06

Komisja Europejska proponuje zmiany w umowach transportowych z Ukrainą

Foto: KAS

Komisja Europejska przesłała 5 marca Radzie aktualizację umowy z Ukrainą, aby usprawnić jej praktyczne wdrażanie i egzekwowanie. Radę musi udzielić Komisji mandatu do prowadzenia negocjacji z Ukrainą i Mołdawią. 

Proponowane nowelizacje 

Komisja uwzględniła wnioski wyciągnięte z wdrażania obecnych umów o transporcie między UE a Ukrainą. Chociaż zakres pozostanie taki sam, Komisja proponuje aktualizacje, aby ułatwić jej wdrożenie i egzekwowanie przez państwa członkowskie. W szczególności wniosek:

- wprowadzić obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających, że przewoźnik jest należycie upoważniony do wykonywania przewozów międzynarodowych oraz że transport jest wykonywany na mocy Umowy;

Czytaj więcej

Kurierzy jadą pod wiatr

- wprowadzić obowiązek posiadania określonych dokumentów potwierdzających, że operacja nieobciążona jest bezpośrednio związana z operacją tranzytową lub dwustronną, zgodnie z wymogami umowy;

- wzmocnienie przestrzegania przez przewoźników drogowego transportu towarów obowiązków związanych z operacjami dozwolonymi na mocy umowy, zwalczanie oszustw lub fałszowania dokumentów kierowcy oraz przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego: takie przestępstwa lub wykroczenia mogą prowadzić do cofnięcia licencji;

- dodać nową klauzulę ochronną: w przypadku, gdy krajowy rynek transportu drogowego na określonym obszarze geograficznym dostrzeże poważne zakłócenia, które można przypisać umowie, umowa może zostać zawieszona na tym obszarze geograficznym.

KE zaznacza, że „umowa była bardzo pozytywna zarówno dla UE, jak i dla Ukrainy, umożliwiając znaczny wzrost ich eksportu na rynki drugiej strony. Umowa z Ukrainą, a także umowa z Mołdawią, miała również zasadnicze znaczenie dla wspierania korytarzy solidarnościowych.”  

Umowy niezbędne dla handlu

KE i Ukraina podpisały w czerwcu 2022 roku umowy transportowe, a następnie przedłużono je do końca czerwca 2024 roku. Przyznają one przewoźnikom ukraińskim, mołdawskim i unijnym prawa do transportu dwustronnego na terytoriach obu stron. Ponieważ tradycyjne szlaki transportowe w regionie zostały zakłócone lub zamknięte ze względu na rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie i niedostępność Morza Czarnego jako tradycyjnej trasy handlowej dla tych dwóch państw, przedłużenie co najmniej do końca 2025 roku pomoże zapewnić dostawy.

Czytaj więcej

Rekordowy rok dla Daimler Truck

Umowy o transporcie drogowym umożliwiły przewożenie samochodami ciężarowymi do Ukrainy podstawowych towarów, takich jak paliwo i pomoc humanitarna, a jednocześnie pomogły ukraińskim towarom, takim jak zboże, rudy, stal i produkty powiązane, dotrzeć do UE i reszty świata.

Od czasu wejścia w życie układu wywóz z Ukrainy drogą lądową do UE o około dwie trzecie pod względem wielkości transportu i o około jedną trzecią pod względem wartości. W wartościach bezwzględnych każdego miesiąca po zawarciu umowy do UE wywożono ponad 300,000 ton dodatkowych ton towarów.

Przywóz z Ukrainy z UE wzrósł o podobną wielkość, tj. o około 300.000 ton miesięcznie. Jednak przywóz z Ukrainy pod względem wartości rósł prawie trzy razy szybciej niż wywóz z Ukrainy, przy czym przywóz z Ukrainy wzrastał o ponad 700 mln euro miesięcznie w porównaniu z 250 mln euro w przypadku eksportu. 

Z danych BGK wynika, że Polski eksport na Ukrainę w ostatnich dwóch latach wzrósł o ponad 4,0 mld euro, osiągając w 2023 roku (do listopada) przeszło 10 mld euro. W analogicznym okresie saldo wymiany towarowej z Ukrainą wzrosło z 2 mld euro do 6 mld euro. 

Czytaj więcej

Więcej kontroli ukraińskich ciężarówek

Umowa z Mołdawią znacznie zwiększyła eksport drogowy z Mołdawii do UE, z korzyścią dla obu gospodarek. Wywóz drogowy z Mołdawii do UE wzrósł o 27 % wielkości w trzecim kwartale 2022 roku i o 35 % w porównaniu z 2022 rokiem w trzecim kwartale 2023 roku. Wywóz drogowy z UE do Mołdawii wzrósł o 30 % pod względem wartości od trzeciego kwartału 2021 roku do tego samego okresu w 2022 roku, a następnie ustabilizował się w 2022 roku.

Komisja Europejska przesłała 5 marca Radzie aktualizację umowy z Ukrainą, aby usprawnić jej praktyczne wdrażanie i egzekwowanie. Radę musi udzielić Komisji mandatu do prowadzenia negocjacji z Ukrainą i Mołdawią. 

Proponowane nowelizacje 

Pozostało 95% artykułu
Drogowy
Czy będą subwencje na wymianę tachografów?
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Drogowy
Znów blokowana jest granica z Ukrainą
Drogowy
Nabrzmiewa sytuacja w kolejce w Koroszczynie
Drogowy
Na granicy z Ukrainą jedno małe przejście odblokowane
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Drogowy
Naczepy sprzedają się wolniej na całym świecie