Więcej kontroli ukraińskich ciężarówek

Kierownictwo GITD zapewnia, że konieczne jest przygotowanie projektów ustaw dotyczących zmiany struktur służby oraz zmiany statusu inspektora.

Publikacja: 02.03.2024 20:04

Więcej kontroli ukraińskich ciężarówek

Foto: GITD

Protest inspektorów spowodował opublikowanie prze GITD komunikatu, w którym instytucja zaznacza, że „Kierownictwo GITD za konieczne uważa również przygotowanie projektów ustaw dotyczących zmiany struktur w tym odzespolenia WITD oraz zmiany statusu inspektora na funkcjonariusza służb mundurowych.”

W komunikacie GITD dodano, że „obecne kierownictwo Inspekcji oraz Ministerstwa Infrastruktury jako pierwsze od wielu lat podjęło wysiłek, aby wprowadzić je w życie. Prace nad niezbędnymi zmianami przepisów ustaw oraz nad ustawą o inspekcji transportu drogowego ruszyły i konkretne propozycje Ministerstwa Infrastruktury będą konsultowane zarówno przez przewoźników jak i przedstawicieli inspektorów.” 

Czytaj więcej

Logistyka rozwiązaniem problemów z ukraińskim zbożem

Przewodnicząca Rady Krajowej Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego Urszula Cyprowska zaznacza, że komunikat GITD nie oznacza końca protestów. – Poszczególne Zakładowe Organizacje Związkowe ZZITD (mamy 17 pracodawców = 16 WITD + 1 GITD) kończą procedurę rokowań w otwartych sporach zbiorowych, a następnie ogłaszają (bądź już to zrobiły) inną niż strajk akcję protestacyjną. Zaczynamy etap mediacji – wyjaśnia Cyprowska. 

Podkreśla, że inspektorzy oczekują jednoznacznej deklaracji koalicji rządzącej: czy Inspekcja Transportu Drogowego ma być służbą mundurową czy służbą cywilną? – Nie oczekujemy zmian jutro, za dwa dni. Oczekujemy natomiast złożonej na piśmie deklaracji, ale rządzących, że zmiany te faktycznie nastąpią. Powołanie zarządzeniem z dnia 28 lutego 2024 przez Ministra Infrastruktury Zespołu do opracowania projektu ustawy uwzględniającej kierunki rozwoju Inspekcji Transportu Drogowego, odczytujemy, jako pierwszy, długo wyczekiwany i poważny krok w lepszą, inspekcyjną przyszłość – stwierdza przewodnicząca związku. 

Protest inspektorów polegał na kontroli przede wszystkim samochodów polskich, co wzbudziło protesty lokalnych przedsiębiorców. W pierwszych 50 dniach roku zagraniczne auta stanowiły 22 proc skontrolowanych, gdy w ostatnich latach sięgał 50 proc.  

GITD podkreśla w komunikacie, że „Kierownictwo GITD po przeprowadzeniu szeregu analiz i audytów wprowadziło zmiany organizacyjne mające na celu optymalizację procesów oraz usprawnienie funkcjonowania ITD, które doprowadzą w niedalekiej przyszłości do zwiększenia efektywności prowadzonych kontroli.”

Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego w pierwszych dwóch miesiącach przeprowadziły 2640 kontroli przewoźników drogowych z Ukrainy, o 34 % więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. 

Również inspektorzy Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej GITD, zwiększyli liczbę takich kontroli. W okresie dwóch miesięcy tego roku było ich 621 a w tym 605 kontroli samochodów z ukraińską tablicą rejestracyjną, gdy rok wcześniej odnotowano w sumie 347 kontroli z czego 306 dotyczyło przewoźników z Ukrainy. 

Inspekcja Transportu Drogowego jest również inicjatorem skoordynowanych działań kontrolnych wykonywanych wspólnie z Policją, Krajową Administracją Skarbową oraz Strażą Graniczną, które prowadzone są w systemie 24h na wyznaczonych na terenie całego kraju punktach. Działania służb skoncentrowane są na kontrolach wyłącznie przewoźników spoza UE. Sprawdzane jest m.in. respektowanie umów i przepisów międzynarodowych. 

Czytaj więcej

Ważą się losy ustawy o mobilizacji

Na stronach internetowych GITD i WITD uruchomiono w widocznym miejscu anonimowy formularz zgłoszeniowy wykonywania kabotażu przez przewoźników z krajów trzecich. Dodatkowo wszystkie Inspektoraty założyły infolinie, jednak „zainteresowanie to formą kontaktu jest znikome”, przyznaje GITD w komunikacie. 

Protest inspektorów spowodował opublikowanie prze GITD komunikatu, w którym instytucja zaznacza, że „Kierownictwo GITD za konieczne uważa również przygotowanie projektów ustaw dotyczących zmiany struktur w tym odzespolenia WITD oraz zmiany statusu inspektora na funkcjonariusza służb mundurowych.”

W komunikacie GITD dodano, że „obecne kierownictwo Inspekcji oraz Ministerstwa Infrastruktury jako pierwsze od wielu lat podjęło wysiłek, aby wprowadzić je w życie. Prace nad niezbędnymi zmianami przepisów ustaw oraz nad ustawą o inspekcji transportu drogowego ruszyły i konkretne propozycje Ministerstwa Infrastruktury będą konsultowane zarówno przez przewoźników jak i przedstawicieli inspektorów.” 

Pozostało 83% artykułu
Krajowe
Elektroniczna kontrola zezwoleń od lipca
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Krajowe
Rząd pracuje nad zmianą statusu inspektorów transportu drogowego
Krajowe
Miliardy euro dla polskich firm transportowych
Krajowe
Trwa cichy protest inspektorów
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Krajowe
Strata samochodu po dobrym piwku