Miliardy na niskoemisyjny transport

Bruksela faworyzuje kolej jako obciążającą środowisko mniej niż transport samochodowy.

Publikacja: 08.03.2020 14:53

Miliardy na niskoemisyjny transport

Foto: logistyka.rp.pl

Komisja Europejska przedstawiła 4 marca wniosek legislacyjny (European Climate Law) zawierający prawne zobowiązania zgodnie, z którymi UE stanie się neutralna dla klimatu do roku 2050.

KE wskazuje, że transport odpowiada za jedną czwartą europejskich emisji dwutlenku węgla. W przeciwieństwie do innych gałęzi przemysłu, które do 2018 roku zredukowały łącznie emisje w stosunku do 1990 roku o 23 proc., gdy gospodarka wzrosła o 61 proc., emisje transportu są większe o 20 proc. Politycy przyznają, że od 2007 roku maleją (spadek sięgnął 10 punktów proc.), to jednak należy uczynić więcej.

Na dodatek transport drogowy odpowiada za ponad 70 proc. emisji. KE zakłada, że w połowie wieku transport zmniejszy emisje CO2 o 60 proc. w stosunku do 1990 roku. Unijni politycy przewidują, że osiągnięcie celów będzie możliwe dzięki wykorzystaniu cyfryzacji transportu, alternatywnym paliwom i zeroemisyjnym autom.

Czytaj więcej w: Komisja Europejska proponuje „Rok kolei”

Chcą wykorzystać już istniejące mechanizmy do finansowania przejścia na niskoemisyjny transport: funduszu Junckra, Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych, a także dodatkowe 70 mld euro oferowane na transport z Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego. Z wymienionej sumy 39 mld politycy przeznaczyli na wsparcie niskoemisyjnej mobilności, z czego 12 mld zapisane jest dla miast. Fundusz badawczy Horizon 2020 dysponuje 6,4 miliardami euro na badania nad niskoemisyjnymi technologiami.

KE jest zdecydowana, aby osiągnąć międzynarodowe porozumienia dotyczące międzynarodowego lotnictwa oraz emisji statków morskich.

Czytaj więcej w: Kolej na zieloną energię

Jednym z powodów ogłoszenia przyszłego roku Rokiem Kolei jest zachęcenie do korzystania z przewozów szynowych zamiast transportu samochodowego. UE przewiduje niemal podwojenie w najbliższej dekadzie przewozów kolejowych.

Cały program przejścia na gospodarkę niskoemisyjna będzie kosztował w najbliższej dekadzie bilion euro.

Komisja Europejska przedstawiła 4 marca wniosek legislacyjny (European Climate Law) zawierający prawne zobowiązania zgodnie, z którymi UE stanie się neutralna dla klimatu do roku 2050.

KE wskazuje, że transport odpowiada za jedną czwartą europejskich emisji dwutlenku węgla. W przeciwieństwie do innych gałęzi przemysłu, które do 2018 roku zredukowały łącznie emisje w stosunku do 1990 roku o 23 proc., gdy gospodarka wzrosła o 61 proc., emisje transportu są większe o 20 proc. Politycy przyznają, że od 2007 roku maleją (spadek sięgnął 10 punktów proc.), to jednak należy uczynić więcej.

Legislacja
Tachografy powstrzymają nielegalną konkurencję?
Legislacja
Ministerstwo Infrastruktury chce harmonogramów pracy kierowcy
Legislacja
Śmieci zalewają zachodnią Polskę
Legislacja
Nowe zasady wynagrodzeń kierowców nie do przyjęcia
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Legislacja
Będą wyższe kary za przemyt imigrantów