Pierwsze zapisy Pakietu Mobilności zaczną obowiązywać od 20 sierpnia

W Dzienniku Urzędowym UE L 249 opublikowano 31 lipca zbiór aktów prawnych wchodzących w skład Pakietu Mobilności I.

Publikacja: 31.07.2020 11:23

Pierwsze zapisy Pakietu Mobilności zaczną obowiązywać od 20 sierpnia

Foto: logistyka.rp.pl

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych podkreśla, że już 20 dni po opublikowaniu, czyli od 20 sierpnia, przewoźnicy będą musieli zacząć stosować zmienione przepisy dotyczące czasu jazdy i odpoczynków kierowców, czyli rozporządzenia (WE) 561/06.

Czytaj więcej w: Kierowcy jeszcze nie są pracownikami delegowanymi

Znowelizowane przepisy pozwalają na pracę w systemie 3+1, czyli zblokowania trzech regularnych, 45-godzinych wypoczynków na koniec trzeciego tygodnia pracy. Przepisy zakazują pobierania 45-godzinnych wypoczynków w kabinie. Odpoczynki te muszą być wykorzystane w odpowiednim miejscu zakwaterowania, wyposażonym w infrastrukturę noclegową i sanitarną.

ZMPD przypomina, że nowelizacja wprowadza obowiązek dla pracodawcy takiej organizacji pracy, by kierowca mógł odebrać w każdym, 4 tygodniowym okresie, regularny odpoczynek tygodniowy (trwający 45 i więcej  godz.)  w kraju siedziby przewoźnika  lub miejscu zamieszkania kierowcy.

Czytaj więcej w: Nawet przy bezumownym brexicie transport nie stanie

W przypadku odbioru dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych (24 godz.) pod rząd, kierowca ma prawo do powrotu, przed rozpoczęciem regularnego odpoczynku tygodniowego trwającego ponad 45 godz. wykorzystywanym jako rekompensata za skrócone odpoczynki tygodniowe.

Wprowadza się możliwość wydłużenia dziennego lub tygodniowego czasu jazdy o 1 godzinę lub o 2 godziny (pod warunkiem odbioru 30 min przerwy) w celu dotarcia do bazy przedsiębiorstwa lub miejsca zamieszkania kierowcy w celu odbioru regularnego odpoczynku  tygodniowego ( 45 godz.).

Rekompensata za ten czas musi jednak być odebrana jednorazowo przed końcem 3 tygodnia, następującego po tygodniu w którym nastąpiło wydłużenie godzin jazdy.

Czytaj więcej w: Pakiet Mobilności podniesie koszty wynagrodzeń kierowców o 30 proc.

W załodze kilkuosobowej kierowca może wykorzystać przerwę trwającą 45 minut w pojeździe kierowanym przez innego kierowcę, pod warunkiem że kierowca, który ma przerwę, nie jest zaangażowany w pomoc kierowcy prowadzącemu pojazd.

ZMPD wyjaśnia, że pozostałe przepisy będą wchodzić w różnym czasie. Zmienione rozporządzenia 1071/2009 oraz 1072/2009 wejdą w życie w lutym 2022 roku.

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych podkreśla, że już 20 dni po opublikowaniu, czyli od 20 sierpnia, przewoźnicy będą musieli zacząć stosować zmienione przepisy dotyczące czasu jazdy i odpoczynków kierowców, czyli rozporządzenia (WE) 561/06.

Czytaj więcej w: Kierowcy jeszcze nie są pracownikami delegowanymi

Pozostało 85% artykułu
Legislacja
Ministerstwo Infrastruktury chce harmonogramów pracy kierowcy
Legislacja
Śmieci zalewają zachodnią Polskę
Legislacja
Nowe zasady wynagrodzeń kierowców nie do przyjęcia
Legislacja
Będą wyższe kary za przemyt imigrantów
Legislacja
Ekologiczne regulacje sparaliżują transport?
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy