Regulacje krajowe powinny być zmienione, aby wziąć pod uwagę zapisy Pakietu Mobilności o delegowaniu pracowników, które zaczną obowiązywać od lutego 2022 roku. Projekt ustawy regulującej te zagadnienia w prawie krajowym ma powstać w Ministerstwie Infrastruktury, a jednocześnie należą one do kompetencji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Czytaj więcej w: Ruszają prace nad zmianą zasad wynagrodzeń kierowców

FTD jest zaniepokojone, że „na pół roku przed wejściem w życie regulacji prowadzących do drastycznego wzrostu kosztów zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach transportowych, nie ma jasności kto w rządzie odpowiada za problemy kilkudziesięciu tysięcy polskich przedsiębiorców i kilkuset tysięcy kierowców”.

Czytaj więcej w: Trzy możliwości wynagradzania kierowców

Forum Transportu Drogowego zwróciło się do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o „pomoc w dynamizowaniu działań ministerstw odpowiedzialnych za system wynagradzania kierowców zawodowych w naszym kraju”.

FTD poprosiło także przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP, posła Pawła Olszewskiego, o „monitorowanie przez Komisję działań ministerstw zmierzających do dostosowania polskich przepisów do regulacji Pakietu Mobilności” oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o „ochronę polskich przedsiębiorców prowadzących działalność transportową przed skutkami zapisów Pakietu Mobilności, które podnosząc drastycznie koszty pracy doprowadzą nieuchronnie do osłabienia pozycji naszych przewoźników na rynku Unii Europejskiej”.

Czytaj więcej w: Przewoźników czeka gwałtowny wzrost kosztów wynagrodzeń kierowców

Przepisy o delegowaniu kierowców zaczną obowiązywać 2 lutego 2021 roku. Dla polskich firm transportowych oznaczają m.in. znaczący wzrost kosztów wynagrodzeń. Podstawową zmianą jest wprowadzenie przepisów uniemożliwiających zaliczanie składników wynikających z podróży służbowych (diety i ryczałty za nocleg) w skład pensji kierowcy. Pracownikowi delegowanemu za czas pracy za granicą będzie przysługiwać pełne wynagrodzenie określone przepisami kraju, w którym wykonuje usługę. To oznacza, że zniknie rozliczanie według pensji minimalnej, a pojawią się nowe obowiązki i zasady dotyczące kwestii wynagrodzeń kierowców.

W samochodowych przewozach międzynarodowych działa ponad 38 tys. firm, które dysponują 270 tys. samochodów i zatrudniają ponad 300 tys. kierowców. Przychody branży przekraczają 150 mld zł.

Autopromocja
Od 29.10 w "Rzeczpospolitej" i "Parkiecie"

Wszystko o zrównoważonym rozwoju i pozafinansowym raportowaniu spółek

Sprawdź szczegóły