Polska już jest większa o 36 ha, budowa nowego terminala blisko półmetka

Tegoroczna wyjątkowo łagodna zima, bardzo pomaga w wykonywaniu robót budowlanych przy realizacji terminala T3 w Baltic Hub, prace zaawansowane są w 40 %.

Publikacja: 21.02.2024 13:55

Polska już jest większa o 36 ha, budowa nowego terminala blisko półmetka

Foto: Baltic Hub

Konsorcjum Budimex i Deme Dredging ukończyło etap zalądowienia nowego terminala kontenerowego T3 Baltic Hub oraz obudowy blisko czterdziestohektarowej powierzchni. Prace związane z formowaniem nasypów zbliżają się ku końcowi pozostało zaledwie 2% obszaru, na którym należy wykonać nasypy przeciążeniowe, prace te będą zakończone z końcem lutego 2024. Natomiast na 70% zalądowionego obszaru jest zakończona konsolidacja gruntu i w takim zakresie zostały otwarte kolejne fronty robót. 

Wykonano pełen zakres (w 100%) pali CFA pod oczepem głównego nabrzeża wraz z kolumnami Jet Grouting oraz 100 pali CFA pod tylna belka. Zakończenie wymienionych prac palowych pozwoliło na rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem żelbetowych belek na których będą spoczywać szyny, po których będą się poruszały w przyszłości suwnice nabrzeżowe – STS (Ship to Shore). W obszarze pomiędzy belkami nabrzeża głównego a belką od lądową, pozostało do wykonania głębokie wzmocnienie gruntu, które zostanie zakończone w marcu 2024. Będzie to ostatni element do wykonania przed rozpoczęciem robót instalacyjnych a następnie nawierzchni w tym zakresie.

Czytaj więcej

Ukraińscy przewoźnicy odcinają od swojego rynku polskie firmy

Konsorcjum prowadzi głównie prace kafarowe i żelbetowe, rozpoczęło także wbijanie stalowych brusów na południowej ścianie terminala. – Mamy zakończone prace hydrotechniczne, wchodzimy w etap prac ‎konstrukcyjnych w trakcie których powstanie nawierzchnia terminalu, szyny i wszelkie urządzenia służące do ‎przeładunków kontenerów. Ogromnie interesująca, biorąc pod uwagę unikatowość obiektu i jego rolę jest zastosowana teletechnika i energetyka – ocenia dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego w Budimex Jakub Długoszek.

Realizacja Baltic Hub T3 to m.in. budowa nabrzeża głębokowodnego o łącznej długości 717 m, głębokości 18 m oraz placu o powierzchni 36 ha. Po ukończeniu inwestycji możliwości przeładunkowe terminala zwiększą się z obecnych 3 do 4,5 mln TEU rocznie. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na trzeci kwartał 2025 roku. 

Terminal kontenerowy T3 ma być półautomatyczny, a cały proces ‎sterowania i ‎zarządzania obiektem będzie realizowany z oddalonego od niego budynku. W styczniu 2024 rozpoczęto roboty związane z obiektami kubaturowymi – budynkami trafostacji, wznowiono prace na nabrzeżu południowym zamykającym w zakresie pogrążania ścianki szczelnej wraz z montażem konstrukcji usztywniającej wraz z kotwieniem poprzez mikropale. Przez cały okres trwają prace na istniejących terminalach T1 oraz T2 związane z przyłączeniem instalacji elektroenergetycznych do nowobudowanych stacji transformatorowych T3.

Czytaj więcej

Jak stabilne są prognozy dla sektora TSL w 2024 roku?

W 2023 roku Baltic Hub przeładował 2,05 mln TEU i obsłużył 600 statków. Terminal funkcjonuje od 2007 roku, zysk w ub.r. sięgnął 56 mln dol. i był 3-krotnie większy niż w 2022 roku. 

Konsorcjum Budimex i Deme Dredging ukończyło etap zalądowienia nowego terminala kontenerowego T3 Baltic Hub oraz obudowy blisko czterdziestohektarowej powierzchni. Prace związane z formowaniem nasypów zbliżają się ku końcowi pozostało zaledwie 2% obszaru, na którym należy wykonać nasypy przeciążeniowe, prace te będą zakończone z końcem lutego 2024. Natomiast na 70% zalądowionego obszaru jest zakończona konsolidacja gruntu i w takim zakresie zostały otwarte kolejne fronty robót. 

Pozostało 85% artykułu
Morski
Nieuniknione opóźnienia w dostawach kontenerów
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Morski
Trzeci terminal Baltic Hub już ma z górki
Morski
Na oceanach znów drożeją stawki frachtów
Morski
Plaże w Świnoujściu czy terminal kontenerowy?
Morski
Na morzu konkurencja już wolna, ale stawki nadal wysokie