Unia Europejska zapomniała o kierowcach, dwie trzecie rozważa zmianę zawodu

Z ankiety TLP wynika, że Polska ma najbezpieczniejsze parkingi, zaś najmniej bezpiecznie jest we Francji. Pieniędzy na rozbudowę jednak nie ma, a prywatny kapitał nie garnie się do tych inwestycji.

Publikacja: 11.05.2023 18:28

Unia Europejska zapomniała o kierowcach, dwie trzecie rozważa zmianę zawodu

Foto: GDDKiA

Spośród pytanych 1700 europejskich kierowców, 66% zadeklarowało, że warunki i problemy z jakimi spotykają się podczas postoju powodują, że zdarzyło im się myśleć lub myślą o porzuceniu zawodu kierowcy. – Żadna kampania wizerunkowa mająca na celu przekonanie potencjalnych pracowników o atrakcyjności zawodu truckera nie przesłoni wstydliwej sytuacji, panującej na parkingach w najbardziej rozwiniętych państwach świata, jakimi są kraje należące do Unii – podkreśla prezes TLP Maciej Wroński. 

Brud i brak miejsc

W ocenie zawodowych kierowców krajem o najgorszych warunkach odpoczynku na postojach dla samochodów ciężarowych i zestawów składających się z ciągnika siodłowego i naczepy są Niemcy, na które wskazało w 32 proc. odpowiedzi. Drugie niechlubne miejsce zajmują wspólnie Francja i Belgia (po 16 procent odpowiedzi). 

Czytaj więcej

Skala kradzieży ładunków nie rośnie

Na tę ocenę składają się zarówno złe warunki sanitarne, socjalne, hałas, jak i brak wystarczającej liczby miejsc postojowych. We Francji jest większa liczba miejsc parkingowych niż w Niemczech, to już ich wyposażenie jest w tym kraju znacznie gorsze. We Francji mamy bowiem dużo parkingów bez wystarczającej infrastruktury socjalnej i sanitarnej, zwanych przez kierowców „dzikusami”. 

Paradoksalnie opinie na temat warunków odpoczynku są wśród kierowców skrajnie podzielone, gdyż na odpowiedź dotyczącą krajów, o najlepszych warunkach odpoczynku Francja i Niemcy zostały ocenione dość wysoko przez odpowiednio 18% i 15% kierowców. Takich kontrowersji nie ma w przypadku Polski, gdyż w ocenie kierowców (28% odpowiedzi) zajmuje ona pierwsze miejsce pod względem warunków panujących na parkingach. Oczywiście musimy pamiętać, że pierwsze miejsce oznacza tylko, że te warunki są najlepsze, ale niekoniecznie dobre. 

Najmniej bezpiecznie kierowcy czują się we Francji (43% odpowiedzi), w Belgii (17%) i Niemczech (13%). 

Wśród najbezpieczniejszych państw wskazano na pierwszym miejscu Polskę (35% wskazań). 

Kontrowersji nie budziła także zajmująca trzecie miejsce Austria, którą wskazano w 14% odpowiedzi. Wśród kierowców skrajne opinie dotyczyły jedynie Niemiec. 20% respondentów wskazało ten kraj jako ten w którym kierowcy mogą czuć się bezpiecznie (drugie miejsce po Polsce). – W Niemczech mamy do czynienia z dużą liczbą incydentów na tamtejszych parkingach i stąd negatywne opinie kierowców na temat tego kraju. Niemniej niemiecka policja aktywnie przeciwdziała i reaguje na wszelkie negatywne sytuacje, co doceniają inni respondenci ankiety. Tego samego nie można niestety powiedzieć o Francji. Przy dużej liczbie kradzieży i napadów, kierowcy skarżą się, że tamtejsze służby nie tylko nie podejmują działań prewencyjnych, ale także ignorują wszelkie zgłoszenia o takich zdarzeniach. Kierowcy we Francji są pozostawieni samym sobie – tłumaczy prezes TLP Maciej Wroński. 

Czytaj więcej

Po dekadzie procesowania BAG zwraca nadpłacony maut za ostatnie lata

Projekt na lata

Posłowie Elżbieta Łukacijewska i Kosma Złotowski zadeklarowali, że zainicjują formalną debatę na ten temat podczas posiedzenie Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) Parlamentu Europejskiego.

TLP przedstawiło urzędnikom Dyrekcji Mobilności i Transportu (DG MOVE) Komisji Europejskiej propozycje konkretnych regulacji, które powinny zostać podjęte przez władze Unii Europejskiej. 

TLP uważa, że UE powinna określić, ile miejsc parkingowych dla ciężarówek musi znajdować się na ważnych trasach i oprzeć to na natężeniu ruchu. Stowarzyszenie chciałoby również określić, ile urządzeń sanitarnych musi być zainstalowanych na określonej liczbie miejsc parkingowych, a także wiążące minimalne standardy dotyczące urządzeń do mycia i spożywania posiłków oraz ochrony przed hałasem. Coś takiego mogłoby być sfinansowane np. z myta od ciężarówek. – Nie spodziewam się, aby osiągnięcie celu, jakim jest poprawa warunków odpoczynku kierowców, było szybkie i łatwe. Prace w obecnej kadencji unijnych władz koncentrować się będą na już zainicjowanych projektach. Niemniej temat jest nośny społecznie. Dlatego konsekwentne działanie, także we współpracy ze związkami zawodowymi, po pewnym czasie zmobilizuje polityków i urzędników do zajęcia się problemem. 

Czytaj więcej

Przewoźnicy blokujący Koroszczyn i Dorohusk mają mocne poparcie środowiska

Badanie przeprowadziła Iwona Blecharczyk (Trucking Girl) na prośbę Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”. 

Spośród pytanych 1700 europejskich kierowców, 66% zadeklarowało, że warunki i problemy z jakimi spotykają się podczas postoju powodują, że zdarzyło im się myśleć lub myślą o porzuceniu zawodu kierowcy. – Żadna kampania wizerunkowa mająca na celu przekonanie potencjalnych pracowników o atrakcyjności zawodu truckera nie przesłoni wstydliwej sytuacji, panującej na parkingach w najbardziej rozwiniętych państwach świata, jakimi są kraje należące do Unii – podkreśla prezes TLP Maciej Wroński. 

Pozostało 90% artykułu
Praca w logistyce
Wysokie koszty pracy odbiją się na zatrudnieniu
Praca w logistyce
Ukraina ściąga mężczyzn w wieku poborowym
Praca w logistyce
Ukraińska ustawa o mobilizacji weszła w życie
Praca w logistyce
Przewoźnicy apelują o zmniejszenie kosztów pracy
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Praca w logistyce
Ukraiński parlament przyjął ustawę mobilizacyjną