A18 znów opóźniona

Zbyt droga okazała się modernizacja południowej jezdni drogi krajowej 18. Niezbędny kolejny przetarg.

Publikacja: 24.05.2019 09:45

A18 znów opóźniona

Foto: logistyka.rp.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała 20 maja 2019 roku, że unieważniła przetarg na przebudowę pierwszych 22 kilometrów drogi krajowej 18 i dostosowanie jej do parametrów autostrady. GDDKiA podaje, że wpłynęło pięć ofert o wartości od 308,2 do 332,3 mln zł i wszystkie przekroczyły kwotę, jaką dyrekcja przeznaczyła na realizację inwestycji tj. 303,8 mln zł. Ponowne postępowanie GDDKiA planuje ogłosić w pierwszej połowie czerwca br.

Przetarg dotyczył przebudowy południowej jezdni DK18, od km 11,86 do km 33,76 wraz z budową Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA), węzła autostradowego Żary w km 24,73 (przebudowa elementów istniejącego węzła typu półkoniczyna) oraz obiektów inżynierskich (3 wiadukty, 3 przejścia dla zwierząt nad autostradą, most i przejście pod autostradą).

W drugiej fazie przebudowana zostanie jezdnia południowa oraz drogi dojazdowe.

Przebudowę całego odcinka Olszyna – Golnice podzielono na cztery odcinki realizacyjne:

  • odcinek węzeł Olszyna do km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia),
  • odcinek od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa),
  • odcinek od km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) – granica województwa,
  • odcinek granica województwa – węzeł Golnice.

DK18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym, oznaczonym E36/40, który łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga prowadzi z czwartego pod względem obciążenia ruchem na granicy zachodniej przejścia granicznego w Olszynie. Jezdnia północna została dobudowana w pierwszej fazie dostosowania DK18 Olszyna – Golnice do standardów sieci drogowej UE o parametrach autostradowych. Prace rozpoczęły się w listopadzie 2004 roku, a nową jezdnię północną GDDKiA oddała do użytku w roku 2006.

Fatalny stan południowej jezdni DK18 wywoływał protesty firm transportowych, których samochody ciężarowe  rozpadają się na zniszczonej nawierzchni. Środowisko przewoźników od lat domaga się poprawy stanu jezdni. Starą DK18 wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin-Wrocław.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała 20 maja 2019 roku, że unieważniła przetarg na przebudowę pierwszych 22 kilometrów drogi krajowej 18 i dostosowanie jej do parametrów autostrady. GDDKiA podaje, że wpłynęło pięć ofert o wartości od 308,2 do 332,3 mln zł i wszystkie przekroczyły kwotę, jaką dyrekcja przeznaczyła na realizację inwestycji tj. 303,8 mln zł. Ponowne postępowanie GDDKiA planuje ogłosić w pierwszej połowie czerwca br.

Przetarg dotyczył przebudowy południowej jezdni DK18, od km 11,86 do km 33,76 wraz z budową Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA), węzła autostradowego Żary w km 24,73 (przebudowa elementów istniejącego węzła typu półkoniczyna) oraz obiektów inżynierskich (3 wiadukty, 3 przejścia dla zwierząt nad autostradą, most i przejście pod autostradą).

Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach