Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, przedłożoną przez ministra infrastruktury. Rząd zdecydował 17 września 2019 r. o przeznaczeniu 5,7 mld zł dodatkowych środków na Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku. Przyznanie dodatkowych funduszy związane jest także ze wzrostem cen osiąganych w przetargach.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel tłumaczy, że dodatkowe fundusze pozwolą na dokapitalizowanie PKP PLK i prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia; na ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odcinku Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice, LOT C Most Wisła – Czechowice Dziedzice – Zabrzeg; na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok, faza I; na linii kolejowej E-59 na odcinku Wronki – Słonice; na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane; ma poprawę stanu technicznego obiektów inżynieryjnych – etap III., w tym budowę mostu kolejowego na Odrze w Szczecinie – Podjuchach wraz z robotami towarzyszącymi. Dodatkowe pieniądze posłużą także na realizację inwestycji związanych także z CPK.

Pieniądze pochodzić będą w większości ze środków własnych spółki PKP PLK SA przekazanych w ramach emisji skarbowych papierów wartościowych. W lutym rząd podniósł wartość KPK o 3,2 mld zł. – Na polskiej kolei realizowane są rekordowo duże inwestycje. To ponad 100 mld zł zainwestowanych w linie kolejowe, tabor i dworce do 2023 r. – podsumował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.