Spedcont testował przewóz LNG tank-kontenerami. Spedcont odebrał nowy tank-kontener od klienta w południowej Polsce, a następnie transportem drogowym dostarczył go do portu w Gdyni, po czym zbiornik został załadowany na statek płynący do portu kontenerowego, a w kolejnym etapie drogą lądową do rafinerii.

Po wypełnieniu tank-kontenera gazem (LNG), ładunek wyruszył w drogę powrotną. Po przeładunku w porcie w Gdyni załadowany tank-kontener wyruszył w drogę koleją do terminalu Spedcont Łódź, gdzie został załadowany na samochód i dostarczony do odbiorcy. – Transport odbył się bardzo sprawnie i ładunek dotarł na miejsce w wyznaczonym terminie. Tank-kontener z gazem ważył 35 ton. Projekt, ze względu na transport materiału niebezpiecznego, wymagał zachowania szczególnych środków ostrożności i przestrzegania wszystkich procedur dotyczących przewożenia ładunków niebezpiecznych ADR i RID – podkreśla prezes zarządu Spedcont Marcin Dobruchowski.

Czytaj więcej w: Nowy tabor dla kolejowych przewozów kontenerów

Spedycja Polska Spedcont, podobnie jak spółka Chemikals należy do Grupy Pekaes, która ma w Polsce 3 terminale kolejowe i 6 magazynów logistycznych. Spółka zatrudnia 1200 osób.