Pomysł ma wesprzeć realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu, czyli zmniejszyć emisję CO2 w transporcie. – Stworzenie spójnej i funkcjonalnej sieci w całej Europie jest działaniem w obszarze spójności politycznej – uważa komisarz ds. transportu Adina Vălean.

Czytaj więcej w: TRAKO 2019 | Kolej na fali wzrostowej

11 grudnia 2019 roku Komisja Europejska przedstawiła Europejski Zielony Ład dla UE i jej obywateli, mający na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ponieważ transport odpowiada za jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w UE, będzie on odgrywał kluczową rolę w realizacji tego celu: do 2050 r. wielkość emisji w sektorze transportu ma spaść o 90 proc.

KE przypomina, że priorytetowym zadaniem będzie przesunięcie znacznej części ładunków przewożonych obecnie w transporcie drogowym (75 proc. śródlądowego transportu towarowego) na kolej i śródlądowe drogi wodne.

Eurostat wskazuje, że w 2017 roku koleje odpowiadały za 17,3 proc. pracy przewozowej w 28 krajach UE i w ostatnich latach ten odsetek utrzymuje się na podobnym poziomie.