Pol-Miedź Trans kupuje nową lokomotywę do przewozów intermodalnych

Pesa Bydgoszcz i Pol-Miedź Trans podpisały 7 lipca umowę na dostawę lokomotywy Gama.

Publikacja: 07.07.2020 16:23

Pol-Miedź Trans kupuje nową lokomotywę do przewozów intermodalnych

Foto: logistyka.rp.pl

Lokomotywa będzie dostarczona w pierwszym kwartale 2022 roku. Warta 14,39 mln zł (netto) 4-osiowa lokomotywa Gama ma silniki elektryczne o mocy 5600 kW oraz dojazdowy, spalinowy o mocy 405 kW, połączony z agregatem o mocy 355 kW. Silnik dojazdowy pozwoli na podstawianie i odbieranie składów z terminala bez konieczności pomocy lokomotywy manewrowej.

Czytaj więcej w: W drugim podejściu SKM wybrała Newag

Pesa wyprodukowała 25 lokomotyw platformy Gama z różnymi napędami. Największym użytkownikiem lokomotyw z rodziny Gama jest PKP IC, które ma 10 lokomotyw spalinowych, o mocy 2400 kW każda.

Konkurencyjny Newag koncentruje się na lokomotywach 6-osiowych.

Czytaj więcej w: Kolej na zieloną energię

29 kwietnia 2019 roku Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz spółka Pol-Miedź Trans podpisały umowę o dofinansowanie zakupu stu nowych wagonów platform oraz elektrycznej lokomotywy jednosystemowej do przewozu ładunków w transporcie intermodalnym. Łączna wartość dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 dla przedstawionego projektu wyniosła prawie 27 mln zł.

Z danych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że przewozy intermodalne w pierwszym kwartale roku wzrosły o 15,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, gdy masa przewiezionych towarów łącznie w transporcie kolejowym zmalała o 9,6 proc.

Czytaj więcej w: Kontenery z Chin ratują PKP Cargo

Po pięciu miesiącach roku Pol-Miedź Trans ma 1,98 proc. udziału w masie przewiezionych towarów, o 0,1 pp. więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Udział w pracy przewozowej wyniósł 1,55 proc.

Lokomotywa będzie dostarczona w pierwszym kwartale 2022 roku. Warta 14,39 mln zł (netto) 4-osiowa lokomotywa Gama ma silniki elektryczne o mocy 5600 kW oraz dojazdowy, spalinowy o mocy 405 kW, połączony z agregatem o mocy 355 kW. Silnik dojazdowy pozwoli na podstawianie i odbieranie składów z terminala bez konieczności pomocy lokomotywy manewrowej.

Czytaj więcej w: W drugim podejściu SKM wybrała Newag

Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach
Przewozy
Złe prognozy dla transportu