Od środy, 5 sierpnia wykonawca będzie wprowadzał w terenie zmianę organizacji ruchu, która będzie polegać na ustawianiu barier separacyjnych na jezdni południowej (w Kierunku Katowic). Natomiast od soboty, 8 sierpnia rozpocznie się remont docelowy. Podczas prowadzenia prac jezdnia północna (w kierunku Wrocławia) będzie całkowicie zamknięta. Ruch będzie odbywał się dwukierunkowo jezdnią południową w kierunku Katowic. Do odseparowania przeciwnych kierunków ruchu zastosowane będą bariery separacyjne.

Czytaj więcej w: Ruch i stawki w górę

Wykonawcą remontu jest ADAC LEWAR Sp. z o.o. Wartość zawartej umowy opiewa na kwotę około 26 mln zł brutto. Remont jest realizowany w formule „zaprojektuj i wyremontuj”, co oznacza, że w pierwszej kolejności wykonawca opracował projekt remontu autostrady, a następnie na podstawie tego projektu przystępuje do robót w terenie.

Czytaj więcej w: Kontroli ciężarówek więcej i szybsze

W ramach umowy wydłużony zostanie istniejący przejazd awaryjny oraz wymienione zostaną warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni północnej autostrady A4 (ścieralna i wiążąca).

Ponadto umowa obejmuje również:

  • remont odwodnienia,
  • wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,
  • remont obiektów mostowych,
  • montaż punktowych elementów odblaskowych,
  • profilowanie zawyżonych lub zaniżonych poboczy gruntowych wraz z obsianiem trawą,
  • montaż barier linowych na przejazdach awaryjnych,
  • wymianę barier betonowych.

Zakończenie prac na remontowanym odcinku autostrady A4 planowane jest w listopadzie br.

GDDKiA zapowiada, że w następnych latach wyremontuje kolejne odcinki A4:

2021 – węzeł Kędzierzyn-Koźle – granica woj. śląskiego (jezdnia południowa)

2022 – węzeł Kędzierzyn-Koźle – granica woj. śląskiego (jezdnia północna)