Mniej wypadków, ale więcej osób rzuca się pod pociągi

Poprawia się poziom bezpieczeństwa na kolei, ale na przejazdach kolejowych nadal giną ludzie. Wzrosła także liczba samobójstw.

Publikacja: 05.10.2020 10:09

Mniej wypadków, ale więcej osób rzuca się pod pociągi

Foto: logistyka.rp.pl

Urząd Transportu Kolejowego podaje w raporcie, że w 2019 r. liczba znaczących wypadków spadła z 275 do 214. Jest to odzwierciedlenie tendencji zaobserwowanej również w przypadku ogólnej liczby wypadków, która zmniejszyła się o13,6% (z 607 do 525). Zmalała także liczba ofiar śmiertelnych znaczących wypadków ze 195 do 160 osób oraz liczba ciężko rannych z 83 do 48 osób. UTK szacuje koszty znaczących wypadków na ponad 141 mln euro.

Urząd podaje, że liczba samobójstw i prób samobójczych wzrosła w stosunku do 2018 roku o 41,3 % do 156.

Czytaj więcej w: Dwunapięciowe koleje przyszłości

W 2019 r. żaden ze wskaźników, obliczonych dla poszczególnych grup ryzyka w oparciu o dane statystyczne ujęte w formie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI), nie przekroczył akceptowanego poziomu ryzyka (NRV) ustalonych dla Polski.

Czytaj więcej w: Koleje na szybkich torach modernizacji

Największy spadek osiągniętego poziomu wskaźnika CST (wspólnych celów bezpieczeństwa) nastąpił w grupie „pracownicy”. W 2018 r. wskaźnik obrazujący poziom ryzyka dla pracowników, oznaczony jako CST 2, wynosił 99,4%, podczas gdy w 2019 r. ukształtował się on na poziomie 68,6%. Oznacza to, że poziom ryzyka dla tej grupy osób uległ obniżeniu, a Polska oddaliła się od maksymalnego akceptowalnego dla niej poziomu ryzyka w tej kategorii. Wynik ten osiągnięto mimo odnotowanego w 2019 r. ponad dwukrotnego wzrostu liczby wypadków i incydentów związanych z prowadzonymi inwestycjami kolejowymi. Zginęło w nich jednak 3 pracowników, tj. o 1 mniej niż rok wcześniej, co jest kluczowe dla obliczania wysokości wskaźnika CST, które biorą pod uwagę liczbę osób zabitych i ciężko rannych w danej kategorii.

Czytaj więcej w: Austriackie Koleje testują pociągi wodorowe

Jedyny przypadek, gdy odnotowano wzrost CST, dotyczy użytkowników przejazdów, który wzrósł o 15,8 pp. z 72,6% do 88,4%. W 2019 r. liczba wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach spadła o 16, jednak zginęło w nich aż o 11 osób więcej. Za ten wzrost odpowiadają niemal wyłącznie wypadki z udziałem osób przechodzących przez tory lub rowerzystów, z których aż 5 osób zginęło, omijając zamknięte rogatki.

Czytaj więcej w: Cyfrowe dokumenty przyspieszyły kolejowe przewozy z Chin

UTK analizuje także wybrane zdarzenia poprzedzające wypadki, czyli m.in. pominięcie sygnału „stój” (SPAD). Ich liczba nadal utrzymuje się na dość wysokim poziomie przekraczającym 100 przypadków rocznie. UTK wskazuje, że w latach 2018-2019 maszyniści ze stażem pracy poniżej roku, stanowiący tylko 1% ogółu maszynistów, uczestniczyli w 13% zdarzeń SPAD. Świadczy to o konieczności zastosowania efektywniejszych metod szkolenia i nadzorowania pracy maszynistów z niewielkim doświadczeniem.

UTK podaje, że w 2019 roku doszło do 903 pęknięć szyny, 37 przypadków odkształcenia torów, 104 przypadków pominięcia sygnału „stój” oraz 5 przypadków pęknięcia osi. UTK przyznaje, że choć ogólna liczba zdarzeń poprzedzających wypadki zmalała w stosunku do 2018 roku o 37 proc., to wskazuje, że zaistniałe zdarzenia każą zwrócić uwagę na jakość pracy podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie wagonów towarowych.

Urząd Transportu Kolejowego podaje w raporcie, że w 2019 r. liczba znaczących wypadków spadła z 275 do 214. Jest to odzwierciedlenie tendencji zaobserwowanej również w przypadku ogólnej liczby wypadków, która zmniejszyła się o13,6% (z 607 do 525). Zmalała także liczba ofiar śmiertelnych znaczących wypadków ze 195 do 160 osób oraz liczba ciężko rannych z 83 do 48 osób. UTK szacuje koszty znaczących wypadków na ponad 141 mln euro.

Pozostało 86% artykułu
Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?