Od 21 sierpnia 2022 roku wejdzie obowiązek montowania w nowych pojazdach inteligentnych tachografów 2 generacji. Dwa lata później takie urządzenia będą obowiązkowe we wszystkich ciężarówkach.

Czytaj więcej w: Od poniedziałku przewoźnicy mogą składać wnioski o zwrot kar

Tachograf nowej generacji umożliwi inspekcjom drogowym zdalne pobieranie danych, w tym dotyczących masy zestawu. Ministerstwo Infrastruktury przypomina, że dyrektywa 2015/719 zmieniająca dyrektywę 96/53/WE dała państwom członkowskim możliwość wyboru jednego z dwóch rozwiązań przeprowadzania kontroli ważenia pojazdów:

–         za pomocą automatycznych systemów ustanawianych w ramach infrastruktury drogowej,

–         za pomocą pokładowych urządzeń ważących instalowanych w pojazdach.

Obowiązujące w Polsce przepisy, wprowadzone ustawą z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, umożliwiają tworzenie w ramach infrastruktury drogowej miejsc do ważenia pojazdów. – Polska wybrała zatem przeprowadzanie kontroli za pomocą automatycznych systemów ustanawianych w ramach infrastruktury drogowej – podkreśla rzecznik MI Szymon Huptyś.

Czytaj więcej w: E-handel i przenoszenie produkcji zmienią rynek magazynowy

Na drogach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad stosowany jest od dekady system preselekcyjny, który wspomaga kontrolę pojazdów przekraczających dopuszczalne: masę i naciski pojazdów. System pozwala ustalić, które pojazdy lub zespoły pojazdów poruszające się po drodze najprawdopodobniej przekroczyły maksymalną dopuszczalną masę. Rzeczywista kontrola i nałożenie kary administracyjnej odbywa się na podstawie ważenia przy pomocy wag przejazdowych.

Czytaj więcej w: Znamy nowe warunki wykonywania przewozów samochodowych do Wielkiej Brytanii

System kontroli najwyraźniej jest skuteczny, bo przeładowanych ciężarówek jest coraz mniej na polskich drogach. W 2020 roku funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego na 18 245 kontroli masy zestawu i nacisków na osie, wystawili 8217 mandatów na ponad 2 mln zł oraz 1741 decyzji administracyjnych wystawionych na przedsiębiorców na kwotę ponad 10 mln zł. W 2011 roku inspektorzy przeprowadzili 18 479 kontroli, w efekcie których wystawili 3896 decyzji administracyjnych dla przedsiębiorców na kwotę ponad 16 mln zł.