Przeładunki ropy i przetworów naftowych wzrosły o 80,2% (w samym maju o 104,5%), węgiel o 3,6%, drobnica o 12,9%, a z uwzględnieniem przeładunku kontenerów o 12,6%. Wzrost przeładunku skonteneryzowanych ładunków sięgnął 15,5%.

Czytaj więcej w: Posypały się „dostawy na czas”

Położenie gdyńskiego portu pozwala na skrócenie czasu przewozu ładunków transportem kolejowym z Azji, m.in. do Wielkiej Brytanii i krajów skandynawskich. Konkurentem staje się Kaliningrad, przejmujący coraz więcej ładunków z Nowego Jedwabnego Szlaku.

Czytaj więcej w: Importerzy z Chin będą słono płacić za transport do końca roku

W ostatnim czasie Baza Paliw w gdyńskim Dębogórzu, połączona bezpośrednim rurociągiem ze Stanowiskiem Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Gdynia, powiększyła się o dwa nowe zbiorniki – każdy o pojemności 32 tys. ton. Dzięki rozbudowie pojemość magazynowa bazy wzrosła do prawie 260 tys. m3. W planach na kolejne lata jest dalsza rozbudowa Bazy Paliw w Dębogórzu o następne 3 zbiorniki. PERN planuje dalszą modernizację Bazy Paliw m.in. rozbudowę bocznicy kolejowej, w tym budowę dwóch nowych torów o długości ok. 1 km każdy wraz z rozjazdami oraz budowę dwóch stanowisk do załadunku cystern kolejowych z układem pomiarowym i pełną automatyką.